Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Člani

Izvršilni odbor

 • Metka Wachter (predsednica)
 • Ivan Ban
 • Anton Kambič
 • Viktor Kozjan

Člani

 • Marija Šterk
 • Ljubomir Murn
 • Ljubica Murn
 • Mihaela Korent
 • Jože Steklasa
 • Sonja Cimerman Steklasa
 • Irena Jerman - Polenšek
 • Ljubica Tiran
 • Ludvika Baraga Žiberna
 • Janez Kržan
 • Adolf Zupan
 • Anton Škerlj
 • Veronika Popovič
 • Jožef Preskar
 • Metka Škedelj
 • Zdenka Pavičič
 • Antonija Kambič
 • Maks Starc
 • Marija Starc
 • Irena Tasev
 • Ana Smerdu
 • Cirila Surina Zajc
 • Ana Blažič
 • Silva Bajuk
 • Jože Papež
 • Ljubica Glücks
 • Mira Kordiš
 • Anton Kordiš
 • Danica Berger
 • Anđelko Vrančić
 • Antun Glücks
 • Alenka Jakovljević
 • Nada Ajdišek
 • Marija Florjančič
 • Anton Horvat
 • Milena Novak
 • Olga Golež
 • Marija Šterk
  Ljubomir Murn
  Ljubica Murn
  Mihaela Korent
  Jože Steklasa
  Sonja Cimerman Steklasa
  Irena Jerman - Polenšek
  Ljubica Tiran
  Ludvika Baraga Žiberna
  Janez Kržan
  Adolf Zupan
  Anton Škerlj
  Veronika Popovič
  Jožef Preskar
  Metka Škedelj
  Zdenka Pavičič
  Antonija Kambič
  Maks Starc
  Marija Starc
  Irena Tasev
  Ana Smerdu
  Cirila Surina Zajc
  Ana Blažič
  Silva Bajuk
  Jože Papež
  Ljubica Glücks
  Mira Kordiš
  Anton Kordiš
  Danica Berger
  Anđelko Vrančić
  Antun Glücks
  Anton Kambič
  Alenka Jakovljević
  Nada Ajdišek
  Marija Florjančič
  Anton Horvat
  Ivan Ban
  Metka Wachter
  Viktor Kozjan