Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Program dela

Programska izhodišča

  • Sodelovanje pri aktualnih temah v gospodarstvu, sociali, kulturi …
  • Graditev medgeneracijskih odnosov s poudarkom na prenosu znanja in izkušenj.
  • Skrb za zdravo življenje soljudi in čisto okolje.
  • Sodelovanje z vsemi sekcijami, ki delujejo pri GZDBK.
  • Sodelovanje s sorodnimi institucijami doma in v tujini.
  • Sodelovanje pri projektih.
  • Vključevanje v prostovoljno delo.
  • Pomoč pri delu GZDBK.
  • Organizacija strokovnih predavanj, ekskurzij in družabnih srečanj.

Vizija

S svojim znanjem, izkušnjami, optimizmom in pogumom spodbujati mlade generacije, skrbeti za ohranitev našega okolja in prispevati pozitivnemu razvoju regije. Delovati kot najboljši promotorji Dolenjske in Bele krajine ter predstavljati naše gospodarske dosežke, kulturna izročila, naravne lepote in prijaznost ljudi.