Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

24. seja UO

Sprejet etični kodeks Združenja Manager

UO GZDBK

6.12.2011

Na svoji 24. seji so člani Upravnega odbora GZDBK sprejeli v uporabo Kodeks etike Združenja Manager. 

Namen kodeksa je spodbujati razvoj poslovne etike, oblikovati razumljive vrednostne standarde, dajati navdih in oporo menedžerjem pri njihovem delovanju ter zarisati jasno ločnico med dobrimi in slabimi menedžerskimi praksami.

Etični kodeks je javni dokument, ki se od 2. 12. dalje smiselno uporablja tudi pri delovanju GZDBK.

Nazaj