Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Novice

V ocenah tveganja potrebno predvideti, kako preprečiti vnos in širjenje koronavirusa

V ocenah tveganja potrebno predvideti, kako preprečiti vnos in širjenje koronavirusa

25.9.2020 - Ker se vse več žarišč koronavirusa pojavlja v delovnih okoljih, je predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa Metoda Dodič Fikfak poudarila, da morajo delodajalci v primeru koronavirusa razmišljati širše ter v ocenah tveganja predvideti, kako sploh preprečiti vnos virusa in njegovo širitev ter kako omogočiti normalen potek dela. Tokrat se je prvič zgodilo, da »je v delovne organizacije vdrl biološki...
Več …

Sekcija za okolje in energijo

Javna obravnava Osnutka novega Zakona o urejanju prostora

Javna obravnava Osnutka novega Zakona o urejanju prostora

24.9.2020 - Ministrstvo za okolje prostor (MOP) je v javno obravnavo podalo osnutek novega Zakona o urejanju prostora (ZUREP-3). Pripravljen je z namenom nadaljnjega udejanjanja ciljev trajnostnega prostorskega razvoja, učinkovitega upravljanja s prostorom ter z namenom optimizacije in učinkovitejšega vodenja postopkov priprave prostorskih aktov. ZUREP-3 sledi strukturi in vsebinam veljavnega Zakona o urejanju prostora (ZUREP-2), na podlagi spremljanja njegovega izvajanja pa nadgrajuje že uveljavljene vsebine in odpravlja njegove pomanjkljivosti.
Več …

Sekcija za okolje in energijo

Sprejeta Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadkih

Sprejeta Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadkih

24.9.2020 - Vlada RS je na 33. redni seji dne 23. 9. 2020 izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadkih. Uredba spodbuja načela krožnega gospodarstva, saj je povečanje deleža predelave in recikliranja odpadkov ter uporabe sekundarnih surovin, eden od ključni dejavnikov akcijskega načrta za krožno gospodarstvo.
Več …

5. sveženj protikoronskih ukrepov osredotočen na trg dela ter področje zdravstva

5. sveženj protikoronskih ukrepov osredotočen na trg dela ter področje zdravstva

23.9.2020 - Vlada RS je na svoji 33. redni seji dne 23. 9. 2020 obravnavala in potrdila predlog Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19, tako imenovani peti protikoronski paket. Ta odseva trenutne gospodarske napovedi, ki so bolj optimistične od spomladanskih, a hkrati upošteva dejstvo, da bi lahko nenadzorovano širjenje virusa negativno vplivalo na gospodarstvo. Čistopis zakona je še v pripravi do 28. septembra, ko bodo še mogoče manjše dopolnitve.
Več …

Odrejanje drugega dela ali dela na drugem kraju zaradi izjemnih okoliščin

Odrejanje drugega dela ali dela na drugem kraju zaradi izjemnih okoliščin

23.9.2020 - Sistem urejanja delovnih razmerij delodajalcem omogoča poenostavljeno odrejanje opravljanja drugega dela oziroma dela na drugem kraju zaradi izjemnih okoliščin. Ta ureditev se ne nanaša le na čas, ko je bila razglašena epidemija, temveč tudi za okoliščine, ko je treba izvajati ukrepe zaradi preprečitve širjenja koronavirusne bolezni COVID-19, a le za čas trajanja okoliščin.
Več …

1 2 3 4 49