Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Novice

Alternativno reševanje sporov na področju intelektualne lastnine

Alternativno reševanje sporov na področju intelektualne lastnine

22.2.2024 - Urad Evropske unije za intelektualno lastnino je pripravil brošuro o mediaciji kot eni izmed oblik alternativnega reševanja sporov (ARS) v primerih sporov na področju intelektualne lastnine. V njej so med drugim predstavljene prednosti mediacije in informacije, kako mediacija običajno poteka. Brošura je na voljo v slovenskem jeziku.
Več …

Z e-obrazcem do poenostavljene rabe Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev

Z e-obrazcem do poenostavljene rabe Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev

16.2.2024 - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je izdelalo elektronske obrazce, ki so namenjeni lažji uporabi Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen. Elektronski obrazci služijo kot pomoč pri vnašanju vrednosti in izračunih v zvezi s presejalnim testom in tremi metodami ključnih kazalnikov za ocenjevanje in načrtovanje telesnih delovnih obremenitev na delovnem mestu.
Več …

Izbiramo najboljše inovacije GZDBK za leto 2024

Izbiramo najboljše inovacije GZDBK za leto 2024

15.2.2024 - Izkoristite priložnost za brezplačno promocijo vaših dosežkov. Pokažite rezultate svojih zaposlenih in jih tako nagradite s predstavitvijo njihovih dosežkov v regiji in širše. Prijavite se na Razpis za zbiranje prijav za podelitev priznanj za inovacije Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine za leto 2024, ki je bil 15. 2. 2024 objavljen na spletni strani GZDBK.
Več …

Poročanje podatkov po Zakonu o zaščiti prijaviteljev - rok za poročanje podjetij do 1. marca 2024

Poročanje podatkov po Zakonu o zaščiti prijaviteljev - rok za poročanje podjetij do 1. marca 2024

14.2.2024 - Obveščamo vas, da se 1. marca 2024 izteče rok, do katerega morajo podjetja in drugi subjekti, ki so v skladu z Zakonom o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS, št. 16/23; v nadaljevanju: ZZPri) zavezani k vzpostavitvi notranje poti za prijavo, poročati podatke za leto 2023. Zavezanci za vzpostavitev notranje poti za prijavo so subjekti v javnem in zasebnem sektorju s 50 ali več zaposlenimi.
Več …

Zakonski rok za predložitev letnega poročila

Zakonski rok za predložitev letnega poročila

13.2.2024 - Pravne osebe javnega prava in pravne osebe zasebnega prava (razen političnih strank) morajo predložiti letno poročilo za leto 2023 do 29. februarja 2024. Vsi ostali poslovni subjekti pa letno poročilo za leto 2023 zaradi praznika lahko predložijo do 2. aprila 2024. Več o predložitvi letnih poročil >
Več …

1 2 3 4 8