Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Novice

Svet EU sprejel poenostavljena pravila o DDV za mala podjetja

Svet EU sprejel poenostavljena pravila o DDV za mala podjetja

25.2.2020 - cvdvdvSvet EU je 18. 2. 2020 sprejel poenostavljena pravila o DDV, ki se uporabljajo za mala podjetja. Namen novih ukrepov je zmanjšati upravno breme in stroške izpolnjevanja obveznosti za mala podjetja ter ustvariti davčno okolje, ki bo pripomoglo k rasti in učinkovitejšemu čezmejnemu trgovanju malih podjetij. Podjetja imajo upravne obveznosti v zvezi z DDV in delujejo kot pobiralci DDV.
Več …

14. skupščina Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine

14. skupščina Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine

20.2.2020 05:00:00 - Na podlagi 22. člena Statuta Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine predsednik zbornice sklicuje 14. skupščino Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine, ki bo v četrtek, 12. marca 2020, ob 13.00 v dvorani Krka, v podjetju Krka, d. d., Novo mesto. Dnevni red: Odprtje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine Sprejem letnega poročila za leto 2019 z mnenjem nadzornega...
Več …

Sekcija za okolje in energijo

Javna obravnava spremembe Zakona o varstvu okolja podaljšana do 6. 3. 2020

Javna obravnava spremembe Zakona o varstvu okolja podaljšana do 6. 3. 2020

20.2.2020 - Ministrstvo za okolje in prostor obvešča vse zainteresirane, da podaljšuje javno obravnavo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja za dodatna dva tedna, do 6. 3. 2020. Objavo predloga predpisa in povezavo za oddajo komentarja najdete tukaj.
Več …

Sekcija za okolje in energijo

Na portalu SPOT elektronske vloge za pridobitev naravovarstvenih soglasij in dovoljenj za pravne osebe

Na portalu SPOT elektronske vloge za pridobitev naravovarstvenih soglasij in dovoljenj za pravne osebe

13.2.2020 - S ciljem poslovnim subjektom poenostaviti poslovanje z Agencijo za okolje (ARSO), je ekipa SPOT Ministrstva za javno upravo (MJU) v sodelovanju z Agencijo RS za okolje vzpostavila elektronske vloge za pridobitev naravovarstvenih soglasij in dovoljenj za pravne osebe. Namen elektronskih vlog je skrajšati in olajšati poti poslovnim subjektom, ki se pri svojem delu srečujejo z omenjenimi soglasji in dovoljenji.
Več …

Projekt POLET

Vabilo k sodelovanju – Razvoj celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih (POLET) – Kohezijska regija Vzhodna regija

Vabilo k sodelovanju – Razvoj celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih (POLET) – Kohezijska regija Vzhodna regija

13.2.2020 - Vabimo vas k sodelovanju v projektu » Razvoj celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih (POLET) «, ki ga Združenje delodajalcev Slovenije v sodelovanju s partnerji (Gospodarsko zbornico Slovenije, Štajersko gospodarsko zbornico in Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije) izvaja od oktobra 2018, pridobilo pa ga je na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov podaljševanja delovne...
Več …

1 2 3 4 5 6