Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Novice

Sprejet PKP4, poudarek na ohranitvi delovnih mest

Sprejet PKP4, poudarek na ohranitvi delovnih mest

10.7.2020 - Poslanske in poslanci Državnega zbora so 9. 7. 2020 potrdili Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val covid-19 (t. i. PKP4). Gre za četrti sveženj ukrepov, s poudarkom na ohranitvi čim več delovnih mest in preprečitvi širjenja virusa COVID-19. Poglavitni ukrepi so zato nanašajo na podaljšanje ukrepa čakanja na delo, določitev in plačilo nadomestila za odrejeno karanteno, financiranje dodatnih kadrov v socialno varstvenih zavodih v javni mreži in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ter na uvedbo mobilne aplikacije za obveščanje o stikih z okuženimi.
Več …

Obvestilo potencialnim prijaviteljem na javne razpise in javne pozive Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

Obvestilo potencialnim prijaviteljem na javne razpise in javne pozive Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

9.7.2020 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo se zaveda pomembnosti spodbud gospodarstvu v času COVID 19, zato bi želeli potencialne prijavitelje seznaniti z ukrepi ministrstva za pridobitev nepovratnih ter povratnih spodbud, na katere je možna prijava (odprti javni razpisi, pozivi) in ukrepi, ki jih bo ministrstvo objavilo v bližnji prihodnosti oziroma do konca letošnjega leta.
Več …

Sekcija za ravnanje s človeškimi viri

Evropska komisija predstavila program znanj in spretnosti za Evropo za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost

Evropska komisija predstavila program znanj in spretnosti za Evropo za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost

7.7.2020 - Evropska komisija je predstavila evropski program znanj in spretnosti za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost. V njem so določeni ambiciozni in merljivi cilji v zvezi z izpopolnjevanjem (tj. izboljšanjem obstoječih znanj in spretnosti) in prekvalifikacijo (usposabljanjem v novih znanjih in spretnostih), ki naj bi se dosegli v naslednjih petih letih. Dvanajst ukrepov programa se osredotoča na znanja in spretnosti za delovna mesta in vključuje partnerstva z državami članicami, podjetji in socialnimi partnerji, da bi skupaj spodbudili ljudi k udeležbi v vseživljenjskem učenju, proračun EU pa se uporablja kot katalizator za sproščanje javnih in zasebnih naložb v znanja in spretnosti ljudi.
Več …

Posodobitev ocene dejanskega javnofinančnega učinka sprejetih enkratnih protikriznih ukrepov

Posodobitev ocene dejanskega javnofinančnega učinka sprejetih enkratnih protikriznih ukrepov

6.7.2020 - Aktivnosti za zajezitev epidemije virusa COVID-19 bodo skupaj z eksogeno danimi učinki epidemije vplivale na globok upad gospodarske aktivnosti. Za omilitev teh posledic so bili sprejeti obsežni enkratni ukrepi z občutnim vplivom na stanje javnih financ. Pri njihovem sprejemanju in predvsem izvajanju je pomembna transparentnost, ki je ključna za zagotovitev njihove verodostojnosti med domačimi gospodarskimi subjekti kot tudi na...
Več …

Kakšne možnosti so na razpolago gospodarstvu na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa po prenehanju interventnih ukrepov?

Kakšne možnosti so na razpolago gospodarstvu na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa po prenehanju interventnih ukrepov?

3.7.2020 - Z Zakonom o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP) so bili zaradi posledic epidemije bolezni COVID-19 določeni ukrepi v zvezi s postopki za pobiranje davkov, ki zagotavljajo zavezancem za davek lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti.
Več …

1 2 3 4 40