Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Novice

Spremembe nekaterih odlokov, povezanih z obvladovanjem epidemije COVID-19

Spremembe nekaterih odlokov, povezanih z obvladovanjem epidemije COVID-19

25.2.2021 - Vlada RS je na 59. redni seji, dne 24. 2. 2021, spremenila nekatere odloke, povezane z obvladovanjem epidemije COVID-19.
Več …

Ustavno sodišče zadržalo izvajanje določb po #PKP7 v zvezi z upokojevanjem starejših delavcev, z izpolnjenimi pogoji za starostno upokojitev

Ustavno sodišče zadržalo izvajanje določb po #PKP7 v zvezi z upokojevanjem starejših delavcev, z izpolnjenimi pogoji za starostno upokojitev

23.2.2021 - Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Konfederacije novih sindikatov Slovenije – Neodvisnost, Ljubljana, in drugih na seji 18. februarja 2021 sklenilo: 1. Izvrševanje tretjega, četrtega in petega odstavka 89. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 52/16, 81/19 in 203/20) ter 156.a člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št.
Več …

Projekt NAPREJ

POVABILO k izpolnjevanju vprašalnika za ugotavljanje potreb delodajalcev na področju ohranjanja in krepitve duševnega zdravja zaposlenih

POVABILO k izpolnjevanju vprašalnika za ugotavljanje potreb delodajalcev na področju ohranjanja in krepitve duševnega zdravja zaposlenih

22.2.2021 - Spoštovani, v okviru projekta »Celovita psihosocialna podpora delodajalcem za aktivno staranje delovne sile (NAPREJ) – Zdravo in aktivno v prihodnost!«, katerega nosilec je Fundacija PRIZMA, po 3 letih ponovno izvajamo nacionalno raziskavo, s katero želimo ugotoviti obstoječe ukrepe, potrebe in ovire slovenskih podjetij različnih velikosti na področju ohranjanja in krepitve duševnega zdravja zaposlenih.
Več …

Objave obvestil o nameravanem prenehanju opravljanja dejavnosti s. p.

Objave obvestil o nameravanem prenehanju opravljanja dejavnosti s. p.

22.2.2021 - 24. februarja 2021 začne veljati sprememba Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K), s katero preneha veljati obveznost samostojnih podjetnikov, da pred prenehanjem opravljanja dejavnosti ali prenosom podjetja, namero o prenehanju objavijo na spletnem portalu AJPES. Z uveljavitvijo ZGD-1K sta črtana drugi odstavek 75. člena, ki določa, da mora samostojni podjetnik (s.p.
Več …

Testiranje s hitrimi antigenskimi testi na SARS-CoV-2 za zaposlene v gospodarskem sektorju

Testiranje s hitrimi antigenskimi testi na SARS-CoV-2 za zaposlene v gospodarskem sektorju

21.2.2021 - Vlada je sprejela spremembo Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2, s katero je v okvir posebnega presejalnega programa uvrstila osebe, ki izvajajo storitve ali prodajo blaga in je za njih določeno obvezno testiranje. Na tej podlagi bodo osebe, ki izvajajo storitve ali prodajo blaga in je za njih določeno obvezno testiranje, na hitrem testiranju imele prednostno obravnavano, podobno...
Več …

1 2 3 4 15