Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Bela knjiga kot kažipot

11.9.2008 - Obvezno branje

Bela knjiga - dokument, v katerem je gospodarstvo našlo skupni jezik s svojimi sogovorniki, in je hkrati s svojimi 88 ukrepi dragocen »opomnik« za vsakega gospodarstvenika.

Globalizacija dviguje merila uspešnosti poslovanja; po teh kazalcih pa se konkurenčnost slovenskega gospodarstva kaže v bistveno manj ugodni luči, kot smo jo videli do sedaj. Odgovor na ta spoznanja in hkrati kažipot v uspešno poslovanje tako doma kot tudi v globalni ekonomiji je t. i. Bela knjiga konkurenčnosti slovenskega gospodarstva 2008, ki zajema 88 ukrepov. Ta dokument predstavlja tudi osnovo za konstruktiven pogovor z vlado, s socialnimi partnerji in strokovno javnostjo. Ukrepi Bele knjige 2008 so predstavljeni v sedmih poglavjih.

Cilji Bele knjige se v določenih delih sicer prepletajo in sovplivajo, celota pa predstavlja pomemben strateški dokument za slovensko gospodarstvo. Izhaja iz obstoječega stanja, usmerjena pa je v prihodnost. Zato se med drugim dotika določenih birokratskih postopkov, govori o nujnosti novih načinov vodenja pa tudi o ekonomski diplomaciji ...

Celotno Belo knjigo si lahko preberete s klikom na spodnjo priponko. 

Bela knjiga konkurenčnosti slovenskega gospodarstva za leto 2008  

Nazaj