Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Sekcije

Imenovani novi člani Izvršilnega odbora Sekcije za informatiko

14.9.2012

Na zboru članov Sekcije za informatiko, ki je potekal danes, 14. septembra, so sodelujoči izvolili člane izvršilnega odbora (IO) in novega predsednika sekcije. Mandat članov IO in predsednika traja 4 leta.

Novi izvršilni odbor sestavljajo:

Predsednik IO 

Mitja Cerovšek, TPV, d. d.

Člani IO

  • Jože Bahor, Secop kompresorji, d. o. o.
  • Boštjan Gaberc, Mikrografija, d. o. o.
  • Peter Geršič, Poesis, d. o. o.
  • Čedomir Jakovljević, Infotehna Skupina, d. o. o.
  • Matjaž Perpar, Trimo, d. d. 
  • Andrej Petrišič, Krka, d. d., Novo mesto
  • dr. Janez Povh, Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu

Nazaj