Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

V veljavi spremembe davčne zakonodaje

12.12.2012 - Z 11. decembrom 2012 so stopili v veljavo trije novelirani zakoni z davčnega področja - zakon o davčnem postopku, zakon o dohodnini ter zakon o davku od dohodkov pravnih oseb. Novela zakona o davčnem postopku omogoča objavo davčnih dolžnikov, drugi dve noveli pa prinašata spodbude za podjetja in poenostavljata davčne postopke.

Po zgledu več evropskih držav se je tudi Slovenija odločila za javno objavo imen večjih davčnih dolžnikov. Na seznam, ki ga bosta enkrat mesečno na svojih spletnih straneh objavljali davčna in carinska uprava, bodo uvrščeni zavezanci z več kot 5000 evrov dolga, ki s poravnavo davčnih obveznosti zamujajo vsaj 90 dni.

Novela zakona o davčnem postopku poleg tega določa, da računalniški programi v blagajnah ne smejo omogočati brisanja izvornih podatkov. S tem naj bi se zmanjšalo utaje in izogibanje plačevanju davkov pri blagajniškem poslovanju.

Z novelama zakona o davku od dohodkov pravnih oseb ter zakona o dohodnini se bo dalo manjšim zavezancem možnost, da se odločijo za pavšalno obdavčitev. V sistem bodo lahko vstopili samostojni podjetniki in podjetja, ki letno ustvarijo manj kot 50.000 evrov prihodkov.

To pomeni, da jim ne bo treba dokumentirati dejanskih stroškov, ampak se jim bo 70 odstotkov prometa priznalo kot normirani strošek, na razliko pa se bo obračunal davek po veljavni stopnji. Pri samostojnih podjetnikih in osebah, ki opravljajo dejavnost, znaša ta davčna stopnja 20 odstotkov, medtem ko je za pravne osebe davek letos določen v višini 18 odstotkov, v prihodnjih letih pa se bo postopno znižal do 15 odstotkov.

Vir: STA in JAPTI.

Nazaj