Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Ustanovitev Sekcije mikro in malih podjetij ter samostojnih podjetnikov

Ustanovitev Sekcije mikro in malih podjetij ter samostojnih podjetnikov

2.7.2013 - V Novem mestu je danes potekal ustanovni zbor Sekcije mikro in malih podjetij ter samostojnih podjetnikov, ki bo delovala pod okriljem Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine.

Na ustanovnem zboru je zbrane uvodoma nagovoril direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine Tomaž Kordiš. V nagovoru je predstavil podatke o poslovanju gospodarskih družb na Dolenjskem in v Beli Krajini ter osnovni namen ustanovitve sekcije. Ta bo zlasti povezovanje majhnih in mikro podjetij ter samostojnih podjetnikov, spodbujanje njihovega medsebojnega sodelovanja, izmenjava izkušenj, dobrih praks, izobraževanje članov ter zaščita njihovih posebnih interesov. Sekcija  bo delovala kot strokovno delovno telo, ki bo v okviru zbornice spodbujala in organizirala aktivnosti na področju malega podjetništva. Njeno poslanstvo bo sooblikovanje podjetniške kulture, širjenje dobrih praks, poslovnih idej in spodbujanje strokovnega razvoja ter upravljanja na področjih dela članov. Vizija sekcije je postati vodilno podporno telo malega podjetništva na Dolenjskem in v Beli krajini.

V nadaljevanju je sledila izvolitev izvršilnega odbora sekcije, ki se bo na delovnih sestankih predvidoma srečeval na vsaka dva meseca. Prisotni so predsedovanje sekciji zaupali Nini Jakovljević, direktorici podjetja Mediodrom, d. o. o. Sledila je predstavitev programskih izhodišč delovanja sekcije. V letu 2013/2014 sekcija načrtuje izvedbo petih izobraževalnih dogodkov, katerih vsebina bo prikrojena željam in potrebam članov sekcije, oglede dobrih praks v regiji in izven nje ter neformalno druženje, oblikovala in zagnala bo spletišče za zagotavljanje poslovnih in zakonodajnih informacij, izmenjavo poslovnih izkušenj, mnenj, nudenje strokovne pomoči ter podajanje predlogov članov, prav tako namerava ob zakonodajnih spremembah oblikovati in posredovati stališča članov, spodbujati projektno povezovanje in sodelovanje z drugimi sorodnimi združenji, organizacijami, društvi ter uresničevati ostale interese članov.

Z ustanovitvijo Sekcije mikro in malih podjetij ter samostojnih podjetnikov zbornica nadaljuje z začrtanim delom in upravičuje svoje poslanstvo povezovati, spodbujati, delovati regijsko. Pri tem upošteva temeljne evropske vrednote prihodnosti: znanje, inovativnost, povezovanje, solidarnost.

Vljudno vabljeni vsi zainteresirani, da pristopite k Sekciji mikro in malih podjetij ter samostojnih podjetnikov! Članstvo v sekciji je brezplačno za zaposlene članov zbornice. Pristopna izjava MMSP. Delovanje sekcije lahko spremljate tudi na naših spletnih straneh www.gzdbk.si.

Nazaj