Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Dan sekcije

6. dan ravnanja s človeškimi viri in šesta podelitev priznanja za vzoren primer ravnanja s človeškimi viri Dolenjske in Bele krajine

6. dan ravnanja s človeškimi viri in šesta podelitev priznanja za vzoren primer ravnanja s človeškimi viri Dolenjske in Bele krajine

18.10.2013 - Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine (GZDBK) je včeraj na Otočcu pripravila 6. dan ravnanja s človeškimi viri z naslovom ZaUpanje, etika, pravo - Kje smo in zakaj, kam gremo in kam bi lahko šli?

Po uvodnem pozdravu direktorja GZDBK Tomaža Kordiša in predsednice Sekcije za ravnanje s človeškimi viri Marte Strmec, sta prisotnim o etiki, pravu in sociološkem razvoju Slovenije, predavala prof. dr. Miro Cerar in doc. dr. Vesna Godina Vuk. Po strokovnem delu je sledila, tokrat že šesta, podelitev priznanja za vzoren primer ravnanja s človeškimi viri Dolenjske in Bele krajine, ki je šlo letos v roke direktorju kadrovskega sektorja v podjetju Krka, d. d. dr. Borisa Dularja, saj je desetletja s svojimi številnimi dejavnostmi pomembno vplival na zavedanje in razvoj na področju ravnanja s človeškimi viri v naši regiji in širše.

Dr. Cerar je v svojem predavanju predstavil pomene zaupanja in upanja ter etike, morale in prava. Izpostavil je, da uspešnega gospodarstva ni mogoče vzpostaviti brez zadostne etične in pravne zavesti v delovanju gospodarskih akterjev ter brez ustreznega delovanja institucij pravne države. Gospodarski podsistem je soodvisen od drugih družbenih podsistemov, med katerimi imata zelo pomembno vlogo sistema etičnih in pravnih vrednot ter norm. Poudaril je, da sodobno kapitalistično gospodarstvo, ki temelji na ideologiji liberalizma s korektivi socialne države, lahko relativno nemoteno in uspešno deluje le, če je podprto z učinkovitim delovanjem pravne države, ki z ustrezno (in predvsem tudi dovolj pravično) zakonodajo ter z delovanjem upravnih, pravosodnih in drugih institucij gospodarskim subjektom omogoča zadostno učinkovitost, predvidljivost in zanesljivost njihovega delovanja. Poleg tega gospodarstvo ne more biti trajnostno uspešno, če mu nista v oporo in vodilo tudi zadostna etična ozaveščenost in etična praksa njegovih ključnih akterjev.

Dr. Godina Vuk je predstavila značilnosti družbenih procesov v Sloveniji po letu 1991, kako ti vplivajo na poslovanje podjetij in na težave s katerimi se srečujejo. Pojasnila je svoje videnje, kje je naša družba sedaj in kako močno se je Slovenija pretvorila v državo kolonijalnih značilnosti. Treba je razumeti, da so današnje zahodno kapitalistične družbe, katerim skušamo biti podobni, rezultat zgodovinsko unikatnih procesov, ki niso ponovljivi. Kot boljšo rešitev je predlagala, da se Slovenija spremenil v državo s prilagojenim ekonomskim sistemom zase (torej tudi s kapitalizmom, ki je bolj primeren za Slovenijo, za kar je izpostavila japonsko različico), kar bi zahtevalo izstop iz pozicije kolonialnega ozemlja. Velik potencial Slovenije še vedno vidi v kakovostni delovni sili, kateri je treba prilagoditi poslovne modele. 

Po strokovnem delu dneva Sekcije za ravnanje s človeškimi viri pri GZDBK je sledila svečana podelitev priznanja za vzoren primer ravnanja s človeškimi viri Dolenjske in Bele krajine, ki ga letos prejel dr. Boris Dular.

Utemeljitve ocenjevalne komisije o dodelitvi priznanja: 

"Kandidat strokovno deluje na kadrovskem področju v podjetju Krka, d. d. kot direktor Kadrovskega sektorja od leta 1990. Dr. Boris Dular svoje kadrovsko poslanstvo že dolga leta izpolnjuje v podjetju Krka, d. d., Novo mesto. Danes vodi Kadrovski sektor in skupaj z vodstvom uspešno soustvarja strategijo ravnanja s človeškimi viri v skupini Krka.

Odlikuje ga tenkočutno strateško razmišljanje, uspešno pa izpolnjuje tudi medkulturno poslanstvo, ki ga lahko zaobjamemo z  besedami 'misli globalno – deluj lokalno'. Kot kadrovski menedžer mednarodnega podjetja namreč dr. Dular nadvse dobro obvladuje globalno razmišljanje, njegove operativne akcije in delovanje pa obenem upoštevajo lokalne vrednote. Pod njegovim vodstvom je upravljanje s človeškimi viri v Krki dobilo mednarodne razsežnosti. Izpostaviti velja tudi njegov čut za obvladovanje kadrovskih tveganj in skrbno izbiranje novih, talentiranih, visoko usposobljenih in motiviranih sodelavcev, ki so ključ za uspeh in razvoj podjetja. Družba Krka, d. d., Novo mesto je pod njegovo kadrovsko taktirko dobila že vrsto nagrad s področja kadrovskega menedžmenta.

Je tudi član upravnega odbora in podpredsednik Slovenske kadrovske zveze ter predsednik strokovnega sveta kadrovskih menedžerjev in ekspertov omenjene zveze, obenem pa tudi podpredsednik sekcije za ravnanje s človeškimi viri pri Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine ter predsednik državne komisije Republike Slovenije za poklicno maturo. Dejaven je tudi na strokovnih srečanjih s kadrovskega področja tako doma kot na tujem, kot predavatelj pa se odzove tudi na povabilo univerz in visokih šol. Tako pomembno prispeva ne le k razvoju kadrovske funkcije v skupini Krka, ampak tudi k razvoju kadrovske stroke nasploh.

Dr. Dular je v enem od intervjujev povedal: »Če sta hitrost in fleksibilnost stebra Krke, sta njeno vezivno tkivo partnerstvo in zaupanje.« V želji po nenehnem izboljševanju razmer za zaposlene skupaj s svojo kadrovsko ekipo skrbi za njihov  profesionalni razvoj, organizira izobraževanje in podpira projekte, s katerimi v podjetju omogočajo kakovost življenja sodelavcev tako v delovnem okolju kot zunaj njega. Med sodelavci spodbuja kulturo medsebojnega zaupanja, spoštovanja, sodelovanja in timskega dela, nenehnega učenja ter odgovornega in učinkovitega dela.

Uspešno in zahtevno strokovno delo pa dr. Boris Dular dopolnjuje tudi z družbeno odgovornim udejstvovanjem. Z odprtim srcem in veliko pozitivne energije se posveča različnim socialnim, kulturnim in drugim družbenim vprašanjem tako v Novem mestu kot tudi širše. Zavzema se za razvoj Dolenjske, ki ga s svojimi nenehnimi prizadevanji na različnih ravneh tudi sooblikuje. Odlikujeta ga tudi izjemna socialna občutljivost in čut za sočloveka. Odziva se na različne dobrodelne akcije, še zlasti, ko gre za otroke in ljudi v stiski. Tako je, denimo, aktiven član Lions kluba Novo mesto, dolgoletni krvodajalec, član odbora novomeške Osnovne šole Dragotin Kette, ki jo obiskujejo otroci s posebnimi potrebami, podpornik aktivnost Rdečega križa in Karitasa in drugih neprofitnih dejavnosti. Skratka, izjemno dejaven je tudi zunaj svojega delokroga, kjer širokosrčno sodeluje z družbeno skupnostjo predvsem na humanitarnem in dobrodelnem področju.

Ravno zato menimo, da je prav, da se mu dodeli priznanje VZORNEGA RAVNANJA S ČLOVEŠKIMI VIRI GOSPODARSKE ZBORNICE DOLENJSKE IN BELE KRAJINE za leto 2012."

 

 

Nazaj