Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Povračilo prispevkov delodajalcem v Pokolpju

Povračilo prispevkov delodajalcem v Pokolpju

11.12.2013 - S tem ukrepom Zavod RS za zaposlovanje omogoča povračilo plačanih prispevkov delodajalca za novozaposlene sodelavce v Pokolpju. Povračilo lahko uveljavljate za zaposlitev brezposelnih iz ciljnih skupin ukrepa.

Program Pokolpje 2016 vam omogoča tudi spodbude za zaposlovanje v dveh oblikah:

  1. davčne olajšave delodajalcem za zaposlitev brezposelnih – izvaja Davčna uprava RS,
  2. povračilo prispevkov delodajalca za zaposlitev brezposelnih – izvaja Zavod RS za zaposlovanje.

Namen je z dodatnimi ukrepi spodbuditi zaposlovanje na območju, kjer je brezposelnost visoko narasla.

Spodbude za zaposlovanje temeljijo na Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Uredbi o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči, Sklepu o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za Pokolpje in Programu Pokolpje 2016.

Preberite več o povračilu prispevka delodajalcev iz Pokolpja.

Nazaj