Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Evropska komisija potrdila Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020

Evropska komisija potrdila Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020

16.12.2014 - Evropska komisija je potrdila Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. To pomeni, da bodo lahko resorna ministrstva že v prvem polletju leta 2015 objavila javne razpise, upravičenci pa kandidirali za sredstva.

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je včeraj prejela sklep, s katerim Evropska komisija (EK) potrjuje Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Enoten Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, ki ga je SVRK 20. novembra 2014 v potrditev posredovala EK, je izvedbeni dokument, ki bo podlaga za črpanje 3,2 milijarde evrov razpoložljivih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Evropskega socialnega sklada (ESS) in Kohezijskega sklada (KS) v obdobju 2014-2020. 

Dokument, v katerem so opredeljene prednostna področja, v katera bo Slovenija vlagala sredstva v naslednjih sedmih letih, je skladen s Partnerskim sporazumom med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020, sledi strategiji EU 2020 ter ustreza zahtevam posameznega sklada EU, tako da bo zagotovljena ekonomska, socialna in teritorialna kohezija.

Končno besedilo Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 >

 

Vir: SVRK

Nazaj