Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Izjava za javnost

Okrogla miza ''Izboljšanje elektroenergetske oskrbe Bele krajine''

Okrogla miza ''Izboljšanje elektroenergetske oskrbe Bele krajine''

17.12.2014

V organizaciji Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine je bila dne 5. 12. 204 v podjetju Akrapovič, d. d. (Črnomelj) izvedena okrogla miza na temo ''lzboljšanje elektroenergetske oskrbe Bele krajine".

Udeleženci okrogle mize so bili direktorji vodilnih gospodarskih družb v Beli krajini, predsednik Elektrotehniškega društva Dolenjske in Bele krajine, predstavnik elektrotehniške javnosti, županja Občine Črnomelj, predstavniki Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za infrastrukturo in podjetja Elektro Ljubljana, d. d.

V prvem delu okrogle mize so bili udeleženci seznanjeni z gospodarskimi rezultati regije in predstavitvijo 110kV elektroenergetskega omrežja Dolenjske in Bele krajine ter perspektivo njegovega razvoja. Udeležencem okrogle mize je bila nato s strani stroke predstavljena trasa 110kV elektroenergetskega omrežja iz RTP Kočevje do RTP Črnomelj, ki v nadaljevanju omogoča tako Beli krajini kot Dolenjski zanesljivo dobavo električne energije.

V nadaljevanju so predstavniki gospodarstva predstavili, kaj pomeni za posamezno podjetje nezanesljiva oskrba oz. izpad dobave električne energije.

V zaključku okrogle mize so se vsi udeleženci strinjali, da za obstoj in nadaljnji gospodarski razvoj Bele krajine nujno potrebujemo nov 110kV daljnovod, ki mora biti zgrajen čim prej in na način, da ne povzroči nepotrebnih dodatnih stroškov. 

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine

Foto: a454/freedigitalphotos.net

Nazaj