Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Razpisi

Javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme v regiji JV Slovenija

Javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme v regiji JV Slovenija

23.12.2015

Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v regiji JV Slovenija (v nadaljevanju: RGS JVSLO) za bančne kredite, ki jih razpisuje Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije JV Slovenija. Statistična regija obsega naslednje občine: Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, MO Novo mesto, Osilnica, Ribnica, Semič, Sodražica, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, in Žužemberk.

Skupen garancijski potencial RGS JVSLO znaša 1.400.000 EUR. ROK: do porabe sredstev oz. najpozneje do 4. 4. 2018, do 14. ure.

Razpis in razpisna dokumentacija je na voljo tukaj.

Nazaj