Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Javni razpis

Objavljen javni razpis »Procesni vavčer 2016/2017«

Objavljen javni razpis »Procesni vavčer 2016/2017«

7.10.2016

Javna agencija SPIRIT Slovenija je 7. oktobra 2016 v Uradnem listu RS in na svoji spletni strani objavila Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017 »Procesni vavčer 2016/2017« (PVAV 16/17).

Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih.

Namen razpisa je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav (kot npr. prenova poslovnih procesov, vitko poslovanje, vitki poslovni procesi, učinkovito upravljanje poslovnih procesov, business process management, dizajn management, …).

Cilj razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«. V ta namen se spremlja specifični kazalnik »dodana vrednost na zaposlenega v MSP«, merjen na dan 31. 12. 2018. V okviru javnega razpisa bomo podprli  okvirno 150 podjetij.

Okvirna skupna višina sredstev javnega razpisa znaša največ do 3.000.000 EUR.

Roki za oddajo vlog so:

  • 1. rok: 10. 11. 2016
  • 2. rok: 8. 12. 2016
  • 3. rok: 11. 1. 2017
  • 4. rok: 15. 2. 2017

Več o javnem razpisu

 

Vir: Spirit

Nazaj