Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Zakonodaja

Predlogi zakonov o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih, Zakona o inšpekciji dela in Zakona o urejanju trga dela

6.12.2016

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v javno razpravo poslalo predloge sprememb Zakona o delovnih razmerjih, Zakona o urejanju trga dela in Zakona o inšpekciji dela. S predlogi zakonov naj bi se zagotovilo učinkovitejše ukrepanje Inšpektorata RS za delo ter večjo pravno varnost zaposlenih v primerih, ko gre za opravljanje dela na podlagi pogodb civilnega prava, kadar so podani elementi delovnega razmerja, lažje odločanje delodajalcev za sklepanje pogodb o zaposlitvi za nedoločen čas in večjo socialno varnost zaposlenih ob prenehanju delovnega razmerja hkrati pa povečati učinkovitost aktivacije vseh brezposelnih oseb in intenzivnejše iskanje nove zaposlitve že v času odpovednega roka. Pripombe k predlogom zakonov se lahko pošljejo do 9. 12. 2016 na naslov: gp.mddsz@gov.si. Več >

 

Nazaj