Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Rok za oddajo podatkov o štipendistih za leto 2016/2017 se izteka!

Rok za oddajo podatkov o štipendistih za leto 2016/2017 se izteka!

19.12.2016

Štipenditorji morajo vsako leto poročati Javnemu skladu za razvoj kadrov in štipendije o podeljenih štipendijah preko spletne aplikacije. Rok oddaje podatkov za aktualno šolsko oziroma študijsko leto je 31. 12. 2016.

Vsi štipenditorji v Sloveniji morajo redno poročati o štipendijah, ki jih izplačujejo v šolskem/študijskem letu 2016/2017, ne glede na to kdaj so prvič podelili posamezno štipendijo. 

Poročati morajo podjetja, podjetniki, občine, izobraževalne ustanove, fundacije, društva in vse druge pravne osebe, ki imajo v šolskem oziroma študijskem letu 2016/2017 vsaj enega štipendista.

Poročanje se izvaja preko spletne aplikacije, do katere lahko dostopate z ustreznim certifikatom.

Rok za poročanje za šolsko oziroma študijsko leto 2016/2017 je 31. 12. 2016.

Več informacij je na voljo na spletni strani sklada.

 

Vir: Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije

Nazaj