Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Obisk podjetja Arex in zbor Sekcije računovodij Dolenjske in Bele krajine

Obisk podjetja Arex in zbor Sekcije računovodij Dolenjske in Bele krajine

11.4.2017

Na zboru članov Sekcije računovodij Dolenjske in Bele krajine, ki je potekal 11. aprila, so sodelujoči izvolili člane izvršilnega odbora (IO) in podelili nov mandat dosedanji predsednici sekcije. Mandat članov IO in predsednika traja 4 leta.

Novi izvršilni odbor sestavljajo:

Predsednica IO:

 • Vesna Gregorič, Finline, Vesna Gregorič, s. p.

Člani IO:

 • David Burja, Avditor Plus, d. o. o.
 • Natalija Brodarič, Beti, d. d.
 • Marija Tomc Muc, Biro Bonus, d. o. o.
 • Renata Škedelj, Doksia, d. o. o.
 • Katarina Bosanac, Finet, d. o. o.
 • Aleš Plantan, Finskatt, d. o. o.
 • Darinka Redling, Komunala Novo mesto, d. o. o.
 • Kristina Tratar, Fis, Kristina Tratar, s. p.
 • Darja Bečaj, REM, d. o. o.
 • Tatjana Adlešič, Špica, d. o. o.
 • Darja Bojc, Ursa Slovenija, d.o.o.

Na zboru članov je bilo sprejeto tudi preimenovanje sekcije iz tedanjega poimenovanja Sekcija računovodskih servisov v Sekcija računovodij Dolenjske in Bele krajine, s čimer smo sekciji dali širši vidik in omogočili zavzemanje za stroko na višji ravni. Člani so potrdili poročilo o programu dela v letu 2016 in sprejeli program dela sekcije v prihodnje. Po končanem zboru je sledil ogled podjetja Arex.


Nazaj