Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Problematika elektroenergetske preskrbe Dolenjske in Bele krajine

14.10.2009

Upravni odbor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine se je na svoji 13. redni seji seznanil s problematiko elektroenergetske preskrbe Dolenjske in Bele krajine. Poseben poudarek je bil namenjen obstoječi infrastrukturi, ki je pogosto na robu zmogljivosti, zaradi česar lahko v prihodnje pričakujemo težave pri zanesljivosti oskrbe z električno energijo.

Upravni odbor je po predstavitvi, ki jo je pripravilo podjetje Elektro Ljubljana, soglasno izrekel podporo prizadevanjem za izvedbo investicij kot so nove razdelilno transformatorske postaje in visokonapetostni vodi. V predstavitvi je bilo posebej poudarjeno, da je večina projektov že pripravljenih in da bi financiranje v višini 55 - 60 mio € v prihodnjih štirih letih lahko izvedli z lastnimi sredstvi. 

Člani upravnega odbora ocenjujemo, da je pospešitev aktivnosti na projektu izjemnega pomena, saj je zanesljivost oskrbe pomemben vidik konkurenčnosti in hkrati priprava na pričakovano večjo porabo električne energije v prihodnjih letih, zato podpiramo prizadevanja za finančno vzdržne projekte, izvedljive v realnem času.

Nazaj