Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Usposabljanje na delovnem mestu

Usposabljanje na delovnem mestu za skoraj 1.300 brezposelnih mladih

Usposabljanje na delovnem mestu za skoraj 1.300 brezposelnih mladih

21.11.2017

Danes, 21. novembra je objavljeno javno povabilo za usposabljanje približno 1.290 brezposelnih mladih na delovnem mestu pri delodajalcih iz vse Slovenije. Mladi do 30. leta si tako izboljšajo zaposlitvene možnosti, delodajalci pa usposobijo kandidate za konkretno delo.

Gre za enega najuspešnejših programov aktivne politike zaposlovanja, saj se je do sedaj v enem letu po zaključku usposabljanja zaposlilo več kot 70 % udeležencev. 

Za obdobje 2017–2018 je na voljo 2,6 milijona evrov, pri čemer 80 % sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 20 % pa je zagotovljenih iz slovenskega proračuna. Šestdeset odstotkov celotne vrednosti je namenjene za brezposelne s stalnim prebivališčem v vzhodni Sloveniji, 40 % pa za brezposelne s stalnim prebivališčem v zahodni Sloveniji.

Usposabljanje na delovnem mestu traja dva ali tri mesece. Vanj se lahko vključijo mlajši od 30 let, ki so najmanj 3 mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih. Trimesečno usposabljanje je namenjeno le mladim iskalcem prve zaposlitve.

Prednost pri vključitvi v program bodo imeli tisti brezposelni, ki v zadnjih dveh letih še niso bili vključeni v noben program, ki so dalj časa prijavljeni med brezposelnimi, prav tako se bo upoštevalo tudi to, ali imajo socialne in zdravstvene ovire in podobno.

Brezposelnim mladim, ki težje najdejo zaposlitev, bomo tako omogočili usposabljanje na delovnem mestu z namenom, da pridobijo nova konkretna znanja in izkušnje in si tako izboljšajo zaposlitvene možnosti, saj jih bodo delodajalci spoznali in usposobili za konkretno delo še pred sklenitvijo delovnega razmerja.

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo. Ponudbe za usposabljanje brezposelnih mladih lahko oddajo do razdelitve sredstev oziroma najkasneje do konca novembra prihodnje leto na območno službo Zavoda RS za zaposlovanje, ki je pristojna glede na njihov sedež.

Več o programu >

 

Vir: MDDSZ

 

 

Nazaj