Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Nagrada za poslovno uspešnost

Nagrada za poslovno uspešnost

14.12.2018

Boste v vašem podjetju letos izplačali nagrado za poslovno uspešnost?

Konec koledarskega oz. poslovnega leta je obdobje, ko se v podjetjih pogosto odločajo za nagrajevanje svojih zaposlenih z namenom motiviranja in pohvale za vložen trud z nagrado za poslovno uspešnost. Nagrado za poslovno uspešnost poznamo tudi pod pojmi trinajsta plača, božičnica, letna nagrada in podobno. V Zakonu o dohodnini je uporabljen izraz ''del plače za poslovno uspešnost''.

Pogoji za davčno ugodnejše izplačilo

 Zakon o dohodnini omogoča izplačilo poslovne uspešnosti brez obremenitve z dohodnino (torej ne da bi se ta del plače všteval v delavčevo davčno osnovo) od 1. 1. 2018 dalje do višine 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji.

Pri tem je potrebno upoštevati naslednje omejitve:

  • izplačilo za poslovno uspešnost se izplača le enkrat v koledarskem letu vsem upravičenim delavcev hkrati,
  • imajo vsi delavci pri delodajalcu pravico do izplačila dela plače za poslovno uspešnost
  • in so pravica do izplačila dela plače za poslovno uspešnost ter merila za njegovo izplačilo določeni v:

-   splošnem aktu delodajalca, s katerim so delavci vnaprej seznanjeni ALI

-   je s kolektivno pogodbo dogovorjena možnost izplačila dela plače za poslovno uspešnost po merilih, dogovorjenih v tej kolektivni pogodbi ali dogovorjenih na način ali na podlagi te kolektivne pogodbe.

Izplača se lahko tudi več ali drugače

 Izplačila nagrad so lahko višja, a je iz dohodnine izvzet le del do 100 % povprečne bruto plače v RS. Prispevki za socialno varnost se ne glede na to plačajo od celotnega izplačanega zneska.

Poslovna uspešnost se lahko izplača tudi na podlagi pogodbe o zaposlitvi. Vendar se del plače za poslovno uspešnost, ki je določen v individualni pogodbi, ne obravnava kot dohodek iz delovnega razmerja, ki se ne všteva  v davčno osnovo.

Poslovna uspešnost ni isto kot delovna uspešnost

Poslovno uspešnost je torej potrebno ločiti od delovne uspešnosti. Za delovno uspešnost je nagrajen delavec za svoje individualne rezultate pri delu, poslovna uspešnost pa se izračunava za doseganje načrtovanih ciljev iz tekočega poslovanja na osnovi letnega načrta in sicer z merili, kot so: ustvarjeni dobiček, dosežena planirana prodaja, povečan izvoz, povečana proizvodnja in obseg storitev, zmanjšana izguba idr.

 

Vir: GZS

Image courtesy of graur razvan ionut at FreeDigitalPhotos.net

Nazaj