Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Reforma sektorja cestnega prevoza

Reforma sektorja cestnega prevoza

17.12.2018

Svet EU je 4. decembra 2018 dosegel dogovor o stališču glede ključne reforme sektorja cestnega prevoza, ki vključuje delovne pogoje voznikov, posebna pravila o napotitvi voznikov v okviru dejavnosti mednarodnega prevoza, dostop do trga prevoza blaga in boljše izvrševanje. Reforma naj bi zagotovila ravnotežje med ustreznimi delovnimi pogoji za voznike in svobodo prevoznikov, da opravljajo čezmejne storitve. Zagotovila bo tudi jasnost v sektorju in odpravila različne nacionalne razlage pravil.

Bistvo dogovora je zagotavljanje pravičnejših pravil za voznike in prevozna podjetja ter večje učinkovitosti nacionalnih nadzornih organov. Poklicnim voznikom prinaša boljše delovne pogoje, podjetjem, ki poslujejo v različnih državah članicah, pa večjo pravno varnost in manj birokracije.

Predlogi so del prvega svežnja o mobilnosti, ki ga je Komisija predstavila junija 2017. Predstavljajo stališče Sveta EU za pogajanja z Evropskim parlamentom, da bi dosegli dogovor o končnih besedilih. Ti bodo predvidoma objavljeni v Uradnem listu EU v drugi polovici leta 2019.

Eden od ključnih elementov boljšega izvrševanja je zanesljiv način vpisa časa in kraja prehoda meje ter lokacije natovarjanja in raztovarjanja. Z drugo različico pametnega tahografa bo vse to potekalo samodejno. Do konca leta 2024 bodo morala biti s to napravo opremljena vsa vozila, ki opravljajo mednarodne prevoze.

Kar zadeva kabotažo (dejavnosti prevoznih podjetij, opravljene na nekem nacionalnem trgu zunaj lastne države), je Svet ohranil sedanje pravilo, ki dovoljuje največ tri kabotaže v sedmih dneh. Boljši izvršilni ukrepi bi morali omogočiti učinkovitejše in uspešnejše spremljanje skladnosti. Za preprečevanje sistematične kabotaže bo uvedeno „obdobje mirovanja“ x dni, preden se lahko v isti državi in z istim vozilom izvede nova kabotaža.

Kot prispevek k boju proti slamnatim podjetjem je med merila za ustanovitev prevoznih podjetij uvrščeno tudi redno vračanje vozil v operativni center podjetja.

Prevoznik bi moral delovni čas voznikov organizirati tako, da se bodo lahko vrnili domov (v državo sedeža prevoznika) vsaj vsake štiri tedne, če se voznik odloči, da bo njegov tedenski počitek dvakrat skrajšan, pa po treh tednih na cesti.

Zaradi zagotovitve ustreznih delovnih pogojev voznikov je treba redni tedenski počitek preživeti zunaj kabine. Zaradi reševanja praktičnih težav pri iskanju primerne nastanitve pa se lahko redni tedenski počitek, če so izpolnjena določena merila, izjemoma preživi v vozilu.

Z reformo je pojasnjeno, kako lahko poklicni vozniki uporabljajo načelo enakega plačila za enako delo na istem mestu. Splošno pravilo je, da bi bilo treba voznika, če je dejavnost organizirana tako, da sta delo voznika in država sedeža še naprej povezana, izvzeti iz pravil o napotitvi. To pomeni, da so dvostranski prevozi izrecno izključeni. Na poti v namembno državo in na poti nazaj sta dopuščeni največ po dve dodatni dejavnosti natovarjanja/raztovarjanja, za kateri se ne uporablja ureditev za napotitve. Izključen je tudi tranzit. Za vse druge vrste dejavnosti, tudi kabotažo, bi se od prvega dne dejavnosti v celoti uporabljala ureditev za napotitve. V roku 18 mesecev od začetka veljavnosti zakonodajnega akta bi morala biti vzpostavljena posebna pravila o napotitvi. 

 

Vir: Council of the EU, Press office - General Secretariat of the Council, 4. 12. 2018

Image courtesy of Danilo Rizzuti at FreeDigitalPhotos.net

Nazaj