Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Projekt NAPREJ

Zaposleni se zavedajo, da so za svoje duševno zdravje v prvi vrsti odgovorni sami

Zaposleni se zavedajo, da so za svoje duševno zdravje v prvi vrsti odgovorni sami

8.1.2019

Od aprila do oktobra 2018 je v sklopu Programa celovite podpore podjetjem za obvladovanje in preprečevanje psihosocialnih dejavnikov tveganj (v nadaljevanju Program PSDT) potekala raziskava, v kateri se je zbiralo podatke o zdravju, počutju in psihosocialnih dejavnikih tveganja zaposlenih iz sodelujočih pilotskih podjetij.

Na poziv k sodelovanju v raziskavi se je odzvalo kar 2.971 (26,9 %) od skupno 11.049 zaposlenih. Namen raziskave je bil ugotoviti stanje na področju bolniških odsotnosti, duševnega zdravja zaposlenih in obvladovanja psihosocialnih dejavnikov tveganja, ki predstavljajo možna tveganja v duševnem zdravju zaposlenih in izhajajo iz delovnega okolja (npr. medosebni odnosi, vodenje, komunikacija). Raziskava bo ponovno izvedena ob koncu projekta leta 2021, pri čemer bomo rezultate obeh raziskav primerjali ter ugotavljali spremembe na omenjenih področjih.

Več o raziskavi tukaj.

Spremljajte spletno stran projekta www.naprej.eu, kjer lahko izveste več o podobnih vsebinah.

 

 

Projekt NAPREJ sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

 


Nazaj