Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2019

Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2019

21.3.2019

Ob umirjanju konjunkture v mednarodnem okolju se bo gospodarska rast letos (3,4 %) in v prihodnjih dveh letih (3,1 % in 2,8 %) postopno umirjala; večji bo pomen domače potrošnje, manj pa bo h gospodarski rasti prispeval izvoz. Rast izvoza se bo še naprej umirjala predvsem zaradi upočasnitve gospodarske rasti v trgovinskih partnericah. Tudi rast investicij se bo nekoliko umirila, a ostala razmeroma visoka ob nadaljnji visoki rasti gradbenih investicij. Rast zasebne potrošnje se bo ob nadaljevanju ugodnih razmer na trgu dela letos nekoliko pospešila, nato pa se bo ob nižji rasti zaposlenosti prav tako postopno umirjala. 

Celotna publikacija je na voljo na povezavi >

 

Vir: UMAR

Image courtesy of rattigon at FreeDigitalPhotos.net

Nazaj