Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Projekt POLET

Ali ste vedeli?

Ali ste vedeli?

28.3.2019

Evropska populacija se stara. Do leta 2080 bo skoraj dvakrat toliko ljudi, starih 65 let in več, kot jih je danes. Predstavljali bodo tretjino evropske populacije.

Staranje populacije je tesno povezano s staranjem delovne sile: na trg dela prihaja manj mladih, delež starejših (od 55 do 64 let) na delovnem mestu pa narašča.

Nazaj