Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Sekcija računovodij Dolenjske in Bele krajine

V javni obravnavi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost

V javni obravnavi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost

12.4.2019 - Ministrstvo za finance je pripravilo Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost. Javnost ima pravico do pripomb oziroma predlogov do 17. 4. 2019 na e-naslov gp.mf(at)gov.si.

Cilj predloga zakona je uskladitev ZDDV-1 z:

  • Direktivo Sveta (EU) 2018/1910 glede posebne ureditve skladiščenja na odpoklic in zaporednih dobav,
  • Direktivo Sveta (EU) 2019/475 glede vključitve italijanske občine Campione d'Italia in italijanskih voda Luganskega jezera v območje Unije v ozemeljsko uporabo Direktive 2008/118/ES in
  • Direktivo Sveta (EU) 2018/1713, v zvezi z uveljavitvijo možnosti uporabe nižje stopnje DDV za elektronske dobave publikacij.

Cilj predloga zakona je uskladitev ZDDV-1 z direktivami, ki so bile uveljavljene po zadnji spremembi zakona in uveljavitev posebnih rešitev, ki bodo dodatno omogočile poenostavitev in poenotenje prakse med državami članicami pri obdavčevanju v specifičnih transakcijah in omejile možnost zlorab ter izogibanje plačilu DDV pri dobavah med državami članicami EU.

Ob upoštevanju cilja, ki mu Direktiva Sveta 2006/112/ES sledi pri tem, ko državam članicam dovoljuje uporabo nižje stopnje DDV za knjige, časopise in periodične publikacije, tj. spodbujanja branja, je cilj predloga zakona v delu, ki se nanaša na uskladitev ZDDV-1 z Direktivo Sveta (EU) 2018/1713, da se za elektronsko dobavljene publikacije, ki nudijo enako bralno vsebino, uporablja stopnja DDV, ki je ista kot stopnja DDV, ki se uporablja za publikacije na fizičnih nosilcih.

Dodatno je cilj predloga zakona tudi upoštevanje sodb Sodišča EU in zagotovitev izvajanja enotne evropske DDV ureditve na področju oprostitev DDV za nekatere dobave v javnem interesu v skladu z interpretacijo Sodišča EU.

Na področju prenove kazenskih določb se s poenotenjem razponov zagroženih sankcij in drugimi spremembami zasleduje enakopravna obravnava davčnih zavezancev – storilcev davčnih prekrškov in njihovih odgovornih oseb po različnih davčnih predpisih. Dejanska višina izrečene globe mora biti sorazmerna s težo prekrška in primerljiva med različnimi davki. Z določitvijo kriterijev, kdaj se šteje, da je narava prekrška posebej huda in kako se upošteva prikrajšan DDV pri določitvi globe pa se povečuje pravna varnost zavezancev in omejuje diskrecijska pravica davčnega organa.

Cilj predloga zakona je uskladitev ZDDV-1 z:
- Direktivo Sveta (EU) 2018/1910 glede posebne ureditve skladiščenja na odpoklic in zaporednih dobav,
- Direktivo Sveta (EU) 2019/475 glede vključitve italijanske občine Campione d'Italia in italijanskih voda Luganskega jezera v območje Unije v ozemeljsko uporabo Direktive 2008/118/ES in
- Direktivo Sveta (EU) 2018/1713, v zvezi z uveljavitvijo možnosti uporabe nižje stopnje DDV za elektronske dobave publikacij.
Cilj predloga zakona je uskladitev ZDDV-1 z direktivami, ki so bile uveljavljene po zadnji spremembi zakona in uveljavitev posebnih rešitev, ki bodo dodatno omogočile poenostavitev in poenotenje prakse med državami članicami pri obdavčevanju v specifičnih transakcijah in omejile možnost zlorab ter izogibanje plačilu DDV pri dobavah med državami članicami EU.
Ob upoštevanju cilja, ki mu Direktiva Sveta 2006/112/ES sledi pri tem, ko državam članicam dovoljuje uporabo nižje stopnje DDV za knjige, časopise in periodične publikacije, tj. spodbujanja branja, je cilj predloga zakona v delu, ki se nanaša na uskladitev ZDDV-1 z Direktivo Sveta (EU) 2018/1713, da se za elektronsko dobavljene publikacije, ki nudijo enako bralno vsebino, uporablja stopnja DDV, ki je ista kot stopnja DDV, ki se uporablja za publikacije na fizičnih nosilcih.
Dodatno je cilj predloga zakona tudi upoštevanje sodb Sodišča EU in zagotovitev izvajanja enotne evropske DDV ureditve na področju oprostitev DDV za nekatere dobave v javnem interesu v skladu z interpretacijo Sodišča EU.
Na področju prenove kazenskih določb se s poenotenjem razponov zagroženih sankcij in drugimi spremembami zasleduje enakopravna obravnava davčnih zavezancev – storilcev davčnih prekrškov in njihovih odgovornih oseb po različnih davčnih predpisih. Dejanska višina izrečene globe mora biti sorazmerna s težo prekrška in primerljiva med različnimi davki. Z določitvijo kriterijev, kdaj se šteje, da je narava prekrška posebej huda in kako se upošteva prikrajšan DDV pri določitvi globe pa se povečuje pravna varnost zavezancev in omejuje diskrecijska pravica davčnega organa.

Nazaj