Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

UO GZS o prihodnjih izzivih

17.4.2019

Na zadnji seji UO GZS v tem mandatu so člani s prof. dr. Dušanom Mramorjem razpravljali o prihodnjih izziv zaradi staranja prebivalstva ter potrebnih ukrepih za višanje produktivnosti in vzdržnost pokojninskega sistema. Cilj je izogniti se črnemu scenariju velikega družbenega nezadovoljstva, politične nestabilnosti in negativne ekonomske spirale. Mramor zagovarja dosego družbenega dogovora, ki bi presegel mandat ene vlade in kjer se vsaka stran zaveže za izvedbo določenih merljivih ukrepov v določenem času in je nagrajena glede na povečanje (oz. zmanjšanje potrebnega povečanja) produktivnosti.

Sporočilo za javnost je objavljeno na tej povezavi, izjava dr. Mramorja za TV GZS pa tukaj.  

Glede predloga GZS za prenovo plačnega sistema je UO sklenil, da bo GZS predlog novega plačnega modela ponovno obravnaval na posebni seji Strateškega sveta za kolektivno dogovarjanje, na katerem bodo proučene pripombe in predlogi na obstoječo vsebino. Po uskladitvi plačnega modela na strateškem svetu si bo GZS prizadevala tudi za poenotenje stališč z drugimi delodajalskimi organizacijami.

UO je sprejel tudi sklep, da se GZS pridruži skupnemu odgovoru vseh reprezentativnih delodajalskih organizacij na predlog splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo in sicer, da naj se najprej pristopi k oblikovanju in sprejemu novega tripartitnega socialnega sporazuma med vlado, sindikati in delodajalci, člani ESS, kar bo predstavljalo osnovo za kasnejše bipartitne pogovore med delodajalci in sindikati na vseh ravneh.

UO je na seji potrdil predlog Letnega poročila GZS 2018 in ga posredoval Skupščini GZS v potrditev. Ustanovljen je bil tudi Strateški svet za energetski prehod pri GZS.

 

Vir: GZS

Nazaj