Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Državni zbor sprejel razbremenitev regresa

Državni zbor sprejel razbremenitev regresa

6.5.2019 - Državni zbor je sprejel spremembe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovaju (ZPIZ-2) ter spremembe Zakona o dohodnini.

V Uradnem listu RS št. 28/2019 z dne 3. 5. 2019 so objavljene spremembe Zakona o dohodnini (ZDoh) in Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ), ki omogočajo razbremenitev izplačila regresa za letni dopust od plačila dohodnine in socialnih prispevkov v višini 100 % povprečne bruto plače. Obenem določajo tudi postopek vračila že izračunane in odmerjene akontacije dohodnine v letu 2019 v primerih, ko so delodajalci regrese že izplačali.

Sprejete spremembe bodo veljale za vsa izplačila regresa za letni dopust za leto 2019. Zaposleni, ki so prejeli regres pred začetkom veljavnosti spremembe ZDoh in ZPIZ, bodo upravičeni do vračila preveč plačane dohodnine in prispevkov, kar bo po uradni dolžnosti izvedla Finančna uprava RS. Pri tem bodo akontacija dohodnine in prispevki zaposlenega vrnjeni neposredno zaposlenemu, prispevki delodajalca pa delodajalcu.

Vir: GZS

Nazaj