Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Zakonodaja

MOP v javno razpravo podal osnutek Uredbe o embalaži in odpadni embalaži

MOP v javno razpravo podal osnutek Uredbe o embalaži in odpadni embalaži

10.6.2019

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v javno razpravo podalo osnutek Uredbe o embalaži in odpadni embalaži.

Namen sprememb sistema razširjene odgovornosti proizvajalca v tej uredbi je, da vsi proizvajalci plačajo vse predpisane stroške ravnanja z odpadno embalažo (in ne več ali manj), pri čemer pa so stroški na enoto embalaže za proizvajalce, ki dajejo na trg RS bolj reciklabilno embalažo, manjši kot stroški za proizvajalce, ki dajejo na trg RS manj reciklabilno embalažo in embalažo, ki sploh ni primerna za predelavo. Na ta način se gospodarske subjekte spodbuja, da za proizvodnjo embalaže in embaliranje izdelkov uporabljajo bolj okoljsko sprejemljive materiale.

Pripombe in predloge lahko posredujete do ponedeljka, 8. julija 2019, na e-naslov: gp.mop@gov.si.

_______________________________________________

V sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor vas vabimo na predstavitev in razpravo, ki bo v petek, 21. junija 2019 ob 9. uri v prostorih Centra za poslovno usposabljanje (CPU), Kardeljeva ploščad 27 a, 1000 Ljubljana (za poslovno stavbo GZS).

Kotizacije ni. Predhodna prijava preko spletnega obrazca je obvezna. Da bi omogočili udeležbo čim večjemu številu podjetij, se dogodka lahko udeleži (praviloma) ena oseba na podjetje. 

Nazaj