Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Inovacije

Podelili smo priznanja za najboljše inovacije GZDBK za leto 2019

Podelili smo priznanja za najboljše inovacije GZDBK za leto 2019

13.6.2019

13. 6. 2019 je na Otočcu potekal dogodek Dan inovativnosti in podelitev priznanj za inovacije Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine (GZDBK) za leto 2019. Na letošnji razpis za najboljše inovacije GZDBK je prispelo 20 inovacijskih predlogov, ki so jih pripravili inovatorji iz 10 podjetij.

Prispele predloge je ocenila 7-članska komisija za ocenjevanje inovacij, ki deluje v okviru Sekcije za kakovost in inovativnost in jo sestavljajo: Krunoslav Šimrak, TPV d. o. o. (predsednik komisije), prof. dr. Odon Planinšek, mag. farm., UL, Fakulteta za farmacijo, prof. dr. Simon Muhič, UNM, Fakulteta za strojništvo, Mitja Pelko, Krka, d. d., Novo mesto, Bernarda Bevc Bukovec, Adria Mobil, d. o. o., Novo mesto, mag. Mitja Košak, Solos, d. o. o., dr. Andrej Dobrovoljc, Razvojni center Novo mesto, d. o. o.

Za podjetja in posameznike, ki so letos v sklopu razpisa Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine prijavili svoje inovacije, je inovativnost predvsem osnovni temelj konkurenčnosti, ki jim omogoča prvi korak do razvoja izdelka oziroma preboj na trge znotraj regije, države ter na koncu tudi globalno prisotnost.

Letošnji prispeli predlogi inovacij so z različnih tehnoloških področij, predstavljajo pripravljenost in odprtost podjetij do inoviranja ter zavedanje, da inovativnost omogoča tehnološke napredke na vseh področjih delovanja podjetij. Prispeli predlogi so tudi rezultat timskega sodelovanja znotraj podjetij in vključevanja zunanjih razvojno-raziskovalnih organizacij pri razvoju prijavljenih inovacij, kar predstavlja vključevanje in sodelovanje tako posameznikov, podjetij in okolja, v katerem delujejo.

Komisija je predloge ocenjevala glede na inventivno raven, gospodarske rezultate in napovedi ter trajnostni in okoljski vidik in na podlagi zapisanega v prijavah ocenila, da si 8 inovacij zasluži zlato priznanje, 11 srebrno priznanje, 1 bronasto priznanje. Priznanja in diplome je nagrajencem predal predsednik zbornice Jože Colarič. Pet najbolje uvrščenih inovacij bo GZDBK posredovala na izbor Gospodarske zbornice Slovenije, v okviru katerega se bodo inovatorji potegovali za najvišja priznanja v državi.

Tokratni dan inovativnosti je GZDBK obogatila tudi z dopoldansko predstavitvijo vseh inovacij in predavanjem Stanislava Kaluže iz Urada RS za intelektualno lastnino.

Rezultati ocenjevanja:

ZLATO PRIZNANJE

 • ADRIA DOM, d. o. o., FLOATINGHOMES 2020 – plavajoče hiše na vodi s strešno teraso
 • ADRIA MOBIL, d. o. o., Novo mesto, Nova generacija Adria Mobil vanov – Twin 2019
 • KRKA, d. d., Novo mesto, Prvo generično zdravilo s podaljšanim sproščanjem paliperidona na osnovi tehnologije osmotske črpalke
 • KRKA, d. d., Novo mesto, Protivirusno zdravilo z darunavirjem
 • KRKA, d. d., Novo mesto, Zdravilo s fiksno kombinacijo dveh zdravilnih učinkovin s protivirusnim delovanjem
 • KRKA, d. d., Novo mesto, Trdna farmacevtska oblika s kombinacijo olmesartana in amlodipina za zdravljenje zvišanega krvnega tlaka
 • TPV d. o. o., Modul pametne tovarne za avtomatsko odvzemanje izdelkov iz KTL-obešal s samodejnim nadzorom kakovosti izdelkov po operaciji dodajanja KTL-površinske zaščite
 • TPV d. o. o., Razvoj optimalnega izteka medija površinske zaščite s spremembo dizajna izdelka in izboljšava delovnega procesa z uporabo inovativne varilne celice

 SREBRNO PRIZNANJE

 • ADRIA DOM, d. o. o., ALPLINE 2020 – modularne hiše za celoletno bivanje
 • Bellaopera umetniško ustvarjanje, Alja Fir, s. p., Milo za drago – glasbeno-higienski izdelek
 • Format glasbenega albuma na USB-nosilcu v ročno izdelanem trdem milu
 • Iskra PIO, d. o. o., Sodoben ultrazvočni generator z močjo 2 kW
 • KRKA, d. d., Novo mesto, Inovativna farmacevtska oblika z vildagliptinom za zdravljenje sladkorne bolezni
 • KRKA, d. d., Novo mesto, Filmsko obložene tablete za zdravljenje erektilne disfunkcije
 • KRKA, d. d., Novo mesto, Izboljšava procesa izdelave zdravilne učinkovine telmisartan
 • MEDIC SISTEMI, d. o. o., Programska rešitev za enostavno nadzorovanje izvajanja nalog
 • MIKROGRAFIJA, d. o. o., Rešitev mSignum za elektronsko podpisovanje dokumentov
 • REM, d. o. o., REModul nizkoenergijska modularna enota
 • TPV d. o. o., Avtomatizacija uporabe vhoda KTL z AGV
 • TPV d. o. o., Inovativna oblika polimernega elementa za preprečevanje utrujenostne poškodbe na pritrdilnem traku rezervoarja goriva

 BRONASTO PRIZNANJE

 • L-TEK, d. o. o., Pametni prometni znak za povečanje varnosti otrok v cestnem prometu

V zadnjih letih so na Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine namenili veliko dejavnosti spodbujanju inovacijske kulture v regiji. Hkrati so omogočili širši javnosti predstavitev vseh inovacij, ki so rezultat domačega znanja. Na razpisih Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine so podjetja v dvanajstih letih prijavila 225 inovacij. V tem obdobju je bilo inovatorjem podeljenih 77 zlatih, 100 srebrnih in 35 bronastih priznanj ter 13 priznanj.

Na Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine z veseljem ugotavljajo, da so po številu prijavljenih inovacij najuspešnejša regija v Sloveniji. Rezultati vlaganj v razvoj ter inovacije so tako odlični kazalniki uspešnosti poslovanja gospodarskih družb dolenjsko-belokranjske regije, kar se kaže tudi v lanskoletnih rezultatih poslovanja regije.

Katalog inovacij >

Nazaj