Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Projekt POLET

Staranje prebivalstva vpliva na razpoložljivost usposobljene delovne sile

Staranje prebivalstva vpliva na razpoložljivost usposobljene delovne sile

4.7.2019

Po predvidevanjih bo v naslednjih 30 letih delež starejših od 65 let v Sloveniji poskočil na kar 30 odstotkov.

Več aktualnih podatkov in pregled tujih in domačih dobrih praks na področju aktivnega in zdravega staranja najdete v analizah na spletni strani https://projekt-polet.si/gradivo/:

  • Analiza zaposlovanja, delovne aktivnosti in absentizma starejših v Sloveniji in v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (izdelala: Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani)
  • Aktivno in zdravo staranje – prakse in zakonodaja (izdelal: Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje).Image courtesy of Sira Anamwong at FreeDigitalPhotos.net

Nazaj