Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Zakonodaja

Predlog davčnih sprememb v javni obravnavi do 1. avgusta

Predlog davčnih sprememb v javni obravnavi do 1. avgusta

18.7.2019

Ministrstvo za finance je po več pogovorih in usklajevanjih s člani pogajalske skupine Ekonomsko-socialnega sveta za pripravo predloga sprememb davčne zakonodaje pripravilo možne rešitve, s katerimi bi zmanjšali obremenitev stroškov dela. Končni predlog je dan v javno obravnavo, svoj komentar lahko oddate še do 1. 8. 2019 na e-naslov gp.mf(at)gov.si

Pripravljeni predlogi so rezultat razprav, številnih opravljenih analiz ter predhodno prejetih predlogov sprememb na davčnem področju. Osnovni cilj je razbremenitev stroškov dela, s čimer se bo krepila konkurenčnost poslovnega okolja, ohranilo vzdržno in stabilno gospodarsko okolje ter s tem gospodarska rast. S prestrukturiranjem davčnih bremen med dohodki iz dela in dohodki pravnih oseb ter obremenitve kapitala se bo zagotavljalo uravnoteženje javnih financ in ohranilo približno enako raven socialne države.

Rešitve bodo zajete v novelah Zakona o dohodnini, Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb ter Zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov:

  • zvišujejo se meje vseh davčnih razredov, znižujeta  se davčni stopnji v 2. (s 27 % na 26 %) in 3. davčnem razredu (s 34 % na 32 %);
  • zvišuje se splošna olajšava s 3.302,70 evrov na 3.500,00 evrov;
  • dodatna splošna olajšava se spreminja tako, da se bo vsem dohodkom do višine 13.316,83 evrov priznalo linearno zmanjšanje dodatne splošne olajšave glede na višino skupnega dohodka s čimer se bo zagotovilo, da zaposleni zaradi zvišanja minimalne plače ne bodo na slabšem;
  • zvišuje se stopnja dohodnine od dohodkov iz kapitala (obresti, dividende in dobički iz kapitala) s 25 % na 27,5 % in v enaki višini tudi stopnja obdavčitve dobičkov od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov;
  • spreminja se zniževanje davčne stopnje glede na dobo imetništva (do 5 let 27,5 %, od 5 do 10 let 20 %, od 10 do 15 let 15 %, od 15 do 20 let 10 %) in se ohranja stopnja 0 za dobo imetništva nad 20 let;
  • zvišuje se stopnja dohodnine od dohodkov iz oddajanja premoženja v najem s 25 % na 27,5 %, pri čemer se zvišuje tudi odstotek normiranih stroškov, ki se priznavajo pri ugotavljanju davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, z 10 % na 15 %;
  • uvaja se minimalna obdavčitev dohodkov pravnih oseb v višini 7 %;
  • stopnja davka od dohodkov pravnih se zvišuje za eno odstotno točko, in sicer z 19 % na 20 %.

Državni zbor naj bi predloge novel po sprejemu na vladi obravnaval jeseni. Na ta način bi zagotovili še zagotovili dovolj časa, da gospodarstvo spremembe davčne zakonodaje vključi v poslovne načrte in se pripravi na njihovo uveljavitev z začetkom leta 2020.

 

Predlogi predpisov: 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku >

Predlog Zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov >

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb >

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini >

 

Vir: MF

Nazaj