Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Javna obravnava predloga Pravilnika o enotnih tehnoloških zahtevah

Javna obravnava predloga Pravilnika o enotnih tehnoloških zahtevah

7.8.2019

Na spletni strani e-demokracija je objavljen predlog Pravilnika o enotnih tehnoloških zahtevah.

Vsebina pravilnika o enotnih tehnoloških zahtevah je smiselno strukturirana na način, da poglavju z uvodnimi določbami, ki opredeljuje namen, področje in uporabo pravilnika ter pomen uporabljenih izrazov sledi drugo poglavje, ki ureja zajem in e-hrambo ter spremljevalne storitve, ki so urejene v več podpoglavjih (priprava in organizacija zajema, e-hrambe in spremljevalnih storitev, notranja pravila, zajem in e-hramba ter spremljevalne storitve). V tretjem poglavju so zbrane določbe o registraciji ponudnikov opreme in storitev, v četrtem pa o certificiranju opreme in storitev, razvrščene v več podpoglavjih (splošne zahteve za certificiranje opreme in storitev, zahteve za certifikacijo strojne opreme, zahteve za certifikacijo programske opreme in zahteve za certifikacijo storitev). V zadnjem poglavju so zbrane prehodne določbe. Besedilo določb pravilnika dopolnjujejo tudi priloge.

Na podlagi pripravljenega predloga si Ministrstvo za kulturo želi tvornega sodelovanja strokovne in druge zainteresirane javnosti. Morebitne odzive pričakujejo do 9. 9. 2019 na elektronski naslov gp.mk(at)gov.si  ali po pošti na naslov Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.

Predlog pravilnika lahko najdete na tej povezavi.

 

Vir: Ministrstvo za kulturo

Nazaj