Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Javni razpisi

Informativni dan v Novem mestu: Javni razpis »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov«

Informativni dan v Novem mestu: Javni razpis »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov«

21.8.2019

Javna agencija SPIRIT Slovenija vabi vse potencialne prijavitelje na informativi dan glede Javnega razpisa »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov«, ki bo 6. septembra v Novem mestu.

Prijave: Zaradi lažje organizacije vas prosimo, da se na informativni dan prijavite, najkasneje do srede 28. avgusta 2019, na naslednji povezavi.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov krepitve trženja blagovnih znamk preko showroomov na tujih trgih.

Namen javnega razpisa

Namen javnega razpisa je podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na tujih trgih in na ta način na trgu dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost, tako pri pozicioniranju končnih produktov na tujem trgu, kakor tudi pri vključevanju v globalne verige vrednosti na različnih nivojih.

Regija izvajanja

Razpisana sredstva so v celoti namenjena prijaviteljem s sedežem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija.

Sofinanciranje

Z javnim razpisom se bodo lahko sofinancirale operacije v dveh sklopih:

a) Sklop 1: Predstavitev blagovnih znamk na showroomu v tujini

b) Sklop 2: Sodelovanje z lokalnim agentom na tujem trgu

Upravičeni stroški

- Sklop 1: stroški najema razstavnega prostora, stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora, stroški tehničnih priključkov, stroški izdelave koncepta predstavitve in stroški opreme

- Sklop 2: stroški storitev lokalnega agenta, kot so: marketinške aktivnosti, namenjene promociji blagovnih znamk upravičenca;

  • priprava in izdelava promocijskih gradiv blagovnih znamk upravičenca v tujih jezikih (oglaševalske storitve, tisk in priprave na tisk, izdelava ali nadgradnja spletne strani za ciljni tuj trg, priprava in tisk tiskovin, predstavitveni filmi, itd.);
  • storitve, ki vključujejo postopke validacij, pridobivanja dovoljenj ipd., neposredno povezanih z blagovnimi znamkami upravičenca;
  • ceritifikacije izdelka, zaščitenega z blagovno znamko, namenjene ciljnemu trgu;
  • prevajalske storitve, lektoriranje (izključno za blagovno znamko upravičenca);
  • svetovalne storitve lokalnega agenta v zvezi z blagovno znamko upravičenca
  • storitve izdelave študij, raziskav, vrednotenj, strokovnih mnenj, poročil, informiranja in komuniciranja - v povezavi z blagovno znamko upravičenca.

 

Višina sofinanciranja

Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti nižja od 30.000,00 EUR in ne višja od 100.000,00 EUR.

Dodatne informacije

Dodatne informacije v zvezi z razpisom > 

 

Vir: Spirit in RC Novo mesto

 

Nazaj