Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Sporazum o zaposlovanju državljanov Srbije se prične izvajati 1. septembra

Sporazum o zaposlovanju državljanov Srbije se prične izvajati 1. septembra

30.8.2019

1. septembra 2019 se prične izvajati že sklenjeni Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Sloveniji in Protokol о izvajanju Sporazuma med slovensko in srbsko vlado o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v naši državi (BRSZD). To prinaša bolj organiziran in bolj urejen način posredovanja ter zaposlovanja delavcev po vzoru zaposlovanja delavcev iz BIH. Dosedanje izkušnje na področju izvajanja Sporazuma z BIH so namreč pokazale, da smo tako prekinili dotedanje prakse delodajalcev, ki so državljane BIH in druge delavce iz regije Zahodnega Balkana zaposlovali preko raznih posrednikov, velikokrat na račun zmanjšanja obsega oziroma celo načrtnega kršenja njihovih osnovnih delavskih pravic. S sklepanjem dvostranskih sporazumov naša država tako proaktivno načrtuje dolgoročno zagotavljanje potreb po ustrezni delovni sili glede na potrebe slovenskega gospodarstva, demografske kazalce v prihodnjem desetletnem obdobju oziroma glede na aktualne razmere na slovenskem trgu dela, kar prinaša večjo pravno varnost  delavcev migrantov.

Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo o zaposlovanju je vsebinsko enak Sporazumu z BIH, to pomeni, da se bodo postopki za pridobitev dovoljenj za zaposlitev izvajali na podoben način ter delodajalcem in delavcem zagotavljali iste pravice oziroma dolžnosti, kot je to določeno po Sporazumu z BIH. 

Postopek izbire delavca se bo začel na pobudo slovenskega delodajalca, ki bo pri našem Zavodu prijavil prosto delovno mesto, medtem ko se bo obveščanje o njem, izbira in vabilo kandidatov opravili v Srbiji.  

Za izdajo delovnega dovoljenja bo zaprosil slovenski delodajalec, ki bo tudi kril stroške postopka izdaje dovoljenja. Delovno dovoljenje se bo izdalo za tri leta z možnostjo podaljšanja, delovno dovoljenje za prebivanje pa bodo delavci morali pridobiti ločeno. 

Pogodba o zaposlitvi bo morala biti sklenjena za najmanj leto dni, delodajalec se lahko odloči tudi za največ 3-mesečno poskusno delo. Prvo leto mora biti delavec migrant zaposlen pri delodajalcu, ki je zanj pridobil delovno dovoljenje, po poteku enoletne zaposlitve bo imel delavec prost dostop na trg dela, to pomeni, da se bo lahko zaposlil pri drugih delodajalcih, vendar si bo moral novo zaposlitev v Sloveniji poiskati v 30 dneh oziroma do poteka obdobja, v katerem bo upravičen do denarnega nadomestila za brezposelnost, v nasprotnem bo začet postopek za vrnitev delavca v Srbijo. 

Poleg delovnega dovoljenja mora delavec migrant na diplomatsko konzularnem predstavništvu v matični državi oz. na upravni enoti v Sloveniji pridobiti še enotno dovoljenje za prebivanje in delo. Dovoljenje, izdano po Sporazumu, velja kot soglasje Zavoda k izdaji enotnega dovoljenja.

Z namenom čim bolje informirati zainteresirano javnost ZRSZ septembra organizira niz posvetov za delodajalce po vsej Sloveniji, kjer bodo predstavili novosti pri zaposlovanju tujih delavcev v Sloveniji, s poudarkom na izvajanju Sporazuma o zaposlovanju državljanov Srbije. 

V prvih dneh septembra bo vnovič zaživela tudi Info točka za tujce na Vojkovi 2 v Ljubljani, kjer bodo na enem mestu nudili vse pomembne informacije in drugo pomoč glede zaposlovanja in bivanja v Sloveniji.

Z istim namenom pa bodo 19. in 26. septembra organizirali dva zaposlitvena sejma v Srbiji: v Beogradu in Nišu. Zaposlitveni sejem bo priložnost, da se srečajo delodajalci iz Slovenije ter iskalci zaposlitve iz Srbije ter se tako neposredno medsebojno povežejo.

 

Vir: ZRSZ

Nazaj