Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Hitro rastoča podjetja v obdobju 2014-2018

Hitro rastoča podjetja v obdobju 2014-2018

6.11.2019

AJPES je iz javno objavljenih letnih poročil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, v skladu z metodologijo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, tudi letos pripravil seznam hitro rastočih podjetij za obdobje 2014-2018.

Število vključenih podjetij: 122.088

Število hitro rastočih podjetij: 5.347

Število podjetij, ki ohranjajo hitro rast iz preteklih let: 159

Hitro rastoča podjetja predstavljajo 4,4 % vseh podjetij, zaposlujejo 16,4 % vseh delavcev v državi (97.675) in so dosegla 20,5 mrd evrov čistih prihodkov od prodaje.

 

Podatki o hitro rastočih podjetjih v obdobju 2014-2018

Hitro rastoča podjetja v obdobju 2014-2018 

Nazaj