Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

22. dan kakovosti in inovativnosti

Kako v podjetju/organizaciji uspešno uvesti spremembe

Kako v podjetju/organizaciji uspešno uvesti spremembe

22.11.2019

Na 22. dnevu kakovosti in inovativnosti, ki ga je pripravila Sekcija za kakovost in inovativnost, v sodelovanju z Mercuri International Slovenija, smo govorili o uspešnem uvajanju sprememb. 

22. dan SKI z naslovno temo Uspešno uvajanje sprememb je potekal kot predavanje z aktivnim vključevanjem udeležencev, na katerem sta izkušena konzultanta usmerjala potek dela in razpravo o vodenju in voditeljstvu ter upravljanju sprememb, ki so potrebne za kakovostno delovanje celotne organizacije.

Konzultantna sta izpostavila, da nam sodobni pogledi na vprašanje kakovosti, ki pravijo: »Kakovost je skladnost izvedbe z dogovorom« ali »Kakovost je relativen pojem, katerega pomen se spreminja v odvisnosti od potreb kupcev«, jasno pokažejo, da je vprašanje kakovosti ključna odgovornost celotnega vodstva podjetja. To mora kreirati in komunicirati potrebo po stalnem izpopolnjevanju in spreminjanju vsega, kar vpliva na zadovoljstvo kupcev.

Ne gre torej le za izboljševanje procesov, proizvodov in storitev ter ustvarjanje možnosti za izpolnitev zaposlenih, temveč tudi za upravljanje samega procesa spreminjanja. Ta naloga pa ni preprosto in marsikatera dobra ideja ostane nerealizirana ravno zaradi pomanjkljivega procesa uvajanja oziroma implementacije sprememb. Ne gre namreč za stvari, temveč za ljudi.

SEKCIJA ZA KAKOVOST IN INOVATIVNOST

Sekcija za kakovost in inovativnost v okviru GZDBK deluje kot spodbujevalec in organizator aktivnosti na področju kakovosti in inovativnosti. Najprej je bila usmerjena samo v področje kakovosti, vendar je bilo kmalu zaznano, da je pomemben dejavnik tudi spodbujanje inovativnosti, kot enega temeljnih gradnikov napredka.

Nazaj