Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Sekcija za okolje in energijo

Poročilo o kakovosti zraka v Sloveniji za leto 2018

Poročilo o kakovosti zraka v Sloveniji za leto 2018

9.12.2019

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) je na svojih spletnih straneh objavila Poročilo o kakovosti zraka v Sloveniji za leto 2018.

Onesnaženost zraka z delci PM10 je bila v letu 2018 zaradi vremenskih razmer v povprečju nižja kot leta 2017. Odsotnost dolgotrajnih temperaturnih obratov v zimskem obdobju je omogočala razredčevanje izpustov iz malih kurilnih naprav in prometa, ki sta največja vira delcev PM10.

Vsota prekoračitev v letu 2018 je na šestih merilnih mestih presegla število 35, ki je dovoljeno za celo leto: Zagorje (55), Ljubljana Center (51), Murska Sobota Cankarjeva (46), Celje Mariborska (45), CE Gaji (43) in Trbovlje (37). V letu 2017 je bilo takih merilnih mest deset. Do večine vseh preseganj je prišlo v zimskih mesecih.

Letna mejna vrednost za delce PM10 ni bila presežena na nobenem merilnem mestu. Priporočilo Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za letno povprečje PM10 znaša 20 µg/m3 in je bilo preseženo skoraj na vseh merilnih mestih po Sloveniji.

Trendi onesnaženosti v obdobju med letoma 2002 in 2018 kažejo, da so zadnja leta izmerjene zelo podobne ravni delcev PM10. Medletna nihanja ravni PM10 so predvsem posledica različnih meteoroloških razmer v posameznem letu. Kljub temu je v obdobju od leta 2005 naprej, predvsem na urbanih lokacijah, opazen trend zmanjševanja ravni delcev. Na ARSO ocenjujejo, da je to predvsem posledica zmanjševanja izpustov industrije. Na kmetijsko-podeželskih merilnih mest ni opaznega večjega trenda v zmanjševanju. V tem okolju se za ogrevanje pretežno uporablja lesno biomaso, kar prispeva k večjim izpustom delcev.

Poletje 2018 je bilo med toplejšimi, zato so bile ravni ozona višje, vendar niso dosegle rekordnih vrednosti. Najvišje urne vrednosti so bile izmerjene v Novi Gorici (211 µg/m3), na Otlici (209 µg/m3) in v Kopru (185 µg/m3). Na drugih merilnih mestih ni bilo preseganja opozorilne vrednosti. Alarmne vrednosti (240 µg/m3) niso bile presežene v Sloveniji že več kot deset let. Ciljna vrednost za varovanje zdravja je bila presežena na Primorskem, na merilnem mestu Ljubljana Bežigrad ter Krvavec. Glede na smernice WHO je bila ta vrednost presežena tudi v Murski Soboti in na merilnem mestu Maribor Vrbanski plato.

Dolgoročna ciljna vrednost za varovanje zdravja je bila presežena na vseh merilnih mestih. Ciljna vrednost za varovanje rastlin (AOT40) je bila v letu 2018 na vseh merilnih mestih višja od vrednosti 18000 µg/m3 · h, ki je sicer določena za petletno povprečje.

Kot zanimivost za leto 2018 lahko omenimo, da so bile izmerjene zelo visoke ravni ozona v severnem delu Evrope. Povprečne letne ravni ozona sicer v zadnjih letih ne kažejo opaznih trendov. Razlike med posameznimi leti so predvsem posledica vremenskih razmer, posebej tistih poleti, ko so pogoji za nastanek ozona ugodnejši.

Več si lahko preberete v Poročilu o kakovosti zraka v Sloveniji za leto 2018.

Nazaj