Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Zaposlovanje

Za programe aktivne politike zaposlovanja v letu 2020 skoraj 93 milijonov evrov

Za programe aktivne politike zaposlovanja v letu 2020 skoraj 93 milijonov evrov

3.1.2020

V okviru Načrta aktivne politike zaposlovanja (APZ) za leto 2020 so načrtovana sredstva za izvajanje programov APZ v višini 92,8 mio evrov. Ocenjujemo, da bo v programe APZ v letu 2020 vključenih skoraj 38.400 oseb, od tega 29.000 brezposelnih in nekaj več kot 10.380 zaposlenih oseb. Prav tako ocenjujemo, da bo med vsemi vključenimi nekaj več kot 16.800 brezposelnih oseb, ki so prejemniki denarnega nadomestila ali prejemniki denarne socialne pomoči.

Večina programov aktivne politike zaposlovanja (APZ) v letu 2020 bo namenjenih spodbujanju zaposlovanja in usposabljanju ter izobraževanju tistih skupin brezposelnih, ki predstavljajo strukturni problem trga dela. Namen in cilj bo v letu 2020 povečati zaposlitvene možnosti brezposelnim osebam in jih čimprej aktivirat in vključiti nazaj na trg dela.

Glede na to, da se delodajalci srečujejo s pomanjkanjem delovne sile bodo programi APZ  usmerjeni ciljno, saj je naš ključni cilj zmanjšanje števila dolgotrajno brezposelnih med vsemi brezposelnimi, zvišati zaposljivost in zaposlenost, predvsem starejših ter nizko izobraženih. Ključno pri tem bo tudi okrepljeno izvajanje usposabljanja in izobraževanja z namenom zagotoviti posameznikom kompetence, znanja in spretnosti glede na potrebe trga dela.

Več >

 

Vir: MDDSZ

Nazaj