Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Sekcija za kakovost in inovativnost

Intelektualna lastnina in umetna inteligenca

Intelektualna lastnina in umetna inteligenca

4.2.2020

Umetna inteligenca se je pojavila kot tehnologija splošnega pomena s široko uporabo v celotnem gospodarstvu in družbi. V prihodnosti bo vse pomembneje vplivala na ustvarjanje, proizvodnjo in distribucijo gospodarskih ter in kulturnih dobrin in storitev. Umetna inteligenca se na različnih točkah srečuje s pravicami intelektualne lastnine, ki spodbujajo inovacije in ustvarjalnost.

Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (WIPO) širi razpravo o umetni inteligenci v povezavi z intelektualno lastnino, čemur se posveča že nekaj let. WIPO je v času zasedanja skupščin septembra 2019 organiziral "Pogovor o intelektualni lastnini in umetni inteligenci" in k razpravi povabil javnost. Države članice in predstavniki gospodarstva, raziskovalnih in nevladnih organizacij so obravnavali tri sklope - umetna inteligenca in upravljanje intelektualne lastnine, strategija umetne inteligence in intelektualna lastnina ter politika intelektualne lastnine. 

WIPO želi z odprtim javnim pozivom sestaviti seznam vprašanj v zvezi z vplivom umetne inteligence na politiko intelektualne lastnine, ki bi lahko bila osnova za prihodnje strukturirane razprave, zato države članice in vse druge zainteresirane stranke vabi, da predložijo pripombe in predloge k osnutku dokumenta. Dobrodošli so komentarji o katerem koli vidiku sistema intelektualne lastnine, na katerega ima umetna inteligenca vpliv. 

WIPO vabi k sodelovanju v javni razpravi do vključno 14. februarja 2020.

Več na strani WIPO.

 

Vir: Elektronski novičnik Urada RS za intelektualno lastnino

Nazaj