Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Inovacije

Izbiramo najboljše inovacije GZDBK za leto 2020 - PODALJŠAN ROK za oddajo prijav!

Izbiramo najboljše inovacije GZDBK za leto 2020 - PODALJŠAN ROK za oddajo prijav!

27.3.2020

Izkoristite priložnost za brezplačno promocijo vaših dosežkov. Pokažite rezultate svojih zaposlenih in jih tako nagradite s predstavitvijo njihovih dosežkov v regiji in širše.

Prijavite se na Razpis za podelitev priznanj za inovacije Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine 2020, ki je bil 3. 2. 2020 objavljen na spletni strani GZDBK. S prijavo na razpis se lahko potegujete za nagrado tako na regijskem, kot tudi nacionalnem nivoju. Priznanje za najboljše inovacije na nacionalni ravni predstavlja najvišje priznanje inovativnim dosežkom slovenskih podjetij in s tem promocijo inovativnosti v Sloveniji in širše.

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine želi s podelitvijo priznanj za inovacije za 2020 spodbuditi konkurenčnost gospodarstva regije, omogočiti predstavitev inovacijskih dosežkov, ki so rezultat domačega znanja in hkrati uveljaviti inovacijsko dejavnost kot gibalo trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva.

V skladu s Pravilnikom o podeljevanju priznanj za inovacije GZDBK imajo pravico do prijave na razpis vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine.

Rok za oddajo prijav je podaljšan. Nov rok za oddajo prijav je 17. april 2020. 

ZARADI TRENUTNE SITUACIJE V DRŽAVI - EPIDEMIJE KORONAVIRUSA JE DOVOLJ, DA VAŠO VLOGO ODDATE PO ELEKTRONSKI POŠTI NA NASLOV andreja.vidrih@gzdbk.siNagrajenci razpisa bodo razglašeni na javni podelitvi junija 2020.

Besedilo javnega razpisa, prijavni obrazci in ostala dokumentacija so vam na voljo tukaj.

Le s pozitivnimi zgodbami bomo skupaj pozitivno rasli!

Nazaj