Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Poenostavljen postopek odobritve začasne zadržanosti od dela

Poenostavljen postopek odobritve začasne zadržanosti od dela

25.3.2020

Na osnovi Odloka Vlade Republike Slovenije (UL RS 34/24. 3. 2020) se bo v obdobju izrednih razmer spremenili postopek odločanja o delazmožnosti, kar pomeni, da bo izbrani osebni zdravnik odločal o delazmožnosti ne le za prvih 30 delovnih dni, ampak za obdobje trajajoče delanezmožnosti do največ enega leta. Postopek je poenostavljen tako, da zahteva samo izdajo elektronskega bolniškega lista pri izbranem osebnem zdravniku.

O vseh primerih trajajoče delanezmožnosti, ki bodo daljše od enega leta (računano od prvega dne odsotnosti), pa bo še vedno odločal imenovani zdravnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Kritje nadomestil za čas odsotnosti zaradi bolniškega staleža nad 30 delovnih dni ostaja nespremenjeno (v breme ZZZS), uveljavljate ga po postopku, ki je enak sedanjemu.

Več informacij si lahko preberete na spletni strani ZZZS.

Nazaj