Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Preklic dela na domu

Preklic dela na domu

21.5.2020 - Inšpektorat RS za delo obvešča delodajalce, da obveščanje o preklicu dela na domu ni potrebno.

Medtem ko Zakon o delovnih razmerjih v 68. členu določa, da je delodajalec dolžan o nameravanem organiziranju dela na domu, pred začetkom dela delavca, obvestiti inšpektorat za delo, v zakonu ni določene obveznosti obveščanja o preklicu oziroma prenehanju opravljanja dela na domu. 

Inšpektorat za delo tako obvešča delodajalce, da jim obvestil o preklicih dela na domu ni treba pošiljati.

 

Vir: gov.si

Nazaj