Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Prenehanje začasnih ukrepov v upravnih zadevah, vodenih po Zakonu o tujcih in Sporazumu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Švicarsko konfederacijo na drugi o prostem pretoku oseb

Prenehanje začasnih ukrepov v upravnih zadevah, vodenih po Zakonu o tujcih in Sporazumu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Švicarsko konfederacijo na drugi o prostem pretoku oseb

3.6.2020 - 1. junija je začel veljati sklep vlade RS o ugotovitvi prenehanja razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). Vlada je z njim ugotovila, da so prenehali razlogi za izvajanje začasnih ukrepov po Zakonu o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ).

Od tega dne dalje se upravni postopki po Zakonu o tujcih in Sporazumu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Švicarsko konfederacijo na drugi o prostem pretoku oseb, vodijo kot pred uveljavitvijo začasnih ukrepov iz ZZUSUDJZ.

Ministrstvo za notranje zadeve posebej opozarja na naslednje posledice prenehanja izvajanja začasnih ukrepov:

  1. V skladu z ZZUSUDJZ dovoljenja za začasno prebivanje, potrdila o prijavi prebivanja za državljane držav članic EGP, dovoljenja za prebivanje za družinske člane državljanov držav članic EGP ali slovenskih državljanov in dovoljenja za začasno prebivanje za državljane Švicarske konfederacije in njihove družinske člane, katerih veljavnost poteče v času po začetku veljavnosti ZZUSUDJZ oziroma v času izvajanja ukrepov po tem zakonu, ostanejo v veljavi do poteka osmih dni od dneva prenehanja ukrepov po ZZUSUDJZ, ki na podlagi sklepa vlade prenehajo v ponedeljek, 1. junija 2020. To pomeni, da navedenim dovoljenjem in potrdilom veljavnost poteče v torek, 9. junija 2020.
  2. Prošnje za podaljšanje dovoljenj za začasno prebivanje in izdajo nadaljnjih dovoljenj za začasno prebivanje, prošnje za podaljšanje dovoljenj za prebivanje za družinske člane državljanov držav članic EGP ali slovenskih državljanov, prošnje za obnovo potrdil o prijavi prebivanja za državljane držav članic EGP in prošnje za podaljšanje dovoljenj za začasno prebivanje za državljane Švicarske konfederacije in njihove družinske člane, katerih veljavnost je bila z ZZUSUDJZ podaljšana in ki so bile ali bodo pri pristojnih upravnih enotah vložene v času po začetku veljavnosti ZZUSUDJZ oziroma v času pred iztekom roka, do katerega je dovoljenje za (začasno) prebivanje ali potrdilo o prijavi prebivanja za državljana države članic EGP z ZZUSUDJZ podaljšano, se bodo štele za pravočasno vložene.
  3. V postopkih, vodenih po Zakonu o tujcih in Sporazumu, je ponovno omogočeno vlaganje pisnih in ustnih vlog ter dajanje ustnih izjav pri organu (to je upravni enoti in Ministrstvu za notranje zadeve). Za podrobnejše informacije glede poslovanja upravnih enot predlagamo ogled spletne strani posamezne upravne enote. Za podajo informacij glede poslovanja diplomatskih predstavništev ali konzulatov Republike Slovenije v tujini je pristojno Ministrstvo za zunanje zadeve.
  4. S 1. junijem 2020 preneha veljati začasna prekinitev teka roka. Roki, ki so začeli teči pred uveljavitvijo začasnih ukrepov, s tem dnem tečejo naprej, roki, ki v času trajanja začasnih ukrepov niso tekli, pa s tem dnem začnejo teči. Če morate izpolniti kakršnokoli obveznost do organov ali želite izkoristiti časovno omejeno pravico do pritožbe oziroma drugega pravnega sredstva ali sodnega varstva, bodite pozorni, da ne zamudite roka.

 

Vir: gov.si

Photo by Ryoji Iwata on Unsplash

Nazaj