Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Projekt POLET

Vabilo k vključitvi v projekt Razvoj celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih

Vabilo k vključitvi v projekt Razvoj celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih

31.7.2020

Vabimo vas k sodelovanju v projektu »Razvoj celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih (POLET)«, ki ga Združenje delodajalcev Slovenije v sodelovanju s partnerji (Gospodarsko zbornico Slovenije, Štajersko gospodarsko zbornico in Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije) izvaja od oktobra 2018, pridobilo pa ga je na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov podaljševanja delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. GZDBK kot zunanji izvajalec pri projektu POLET skrbi za stalne promocijske aktivnosti, mreženje, izmenjave mnenj in izkušenj, diseminacijo gradiv ter informiranje slovenskih delodajalcev ter ostale strokovne javnosti na področju aktivnega in zdravega staranja (še zlasti predstavnikov slovenskih delodajalcev v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija – KRVS).

Z namenom sledenja usmeritvam EU na področju aktivnega in zdravega staranja ter reševanja problematike nizke stopnje delovne aktivnosti starejših zaposlenih in visokega deleža bolniških odsotnosti zaposlenih se v projektu razvija in v podprtih podjetjih implementira inovativen celovit poslovni model za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih. Prav tako se izdelujejo spletna interaktivna podporna orodja za izvajanje aktivnosti za delodajalce. V Prilogi 1 si lahko preberete podrobnejši opis projekta in sodelovanja v njem.

KAJ BOSTE PRIDOBILI S SODELOVANJEM V PROJEKTU? 

  1. Brezplačno analizo stanja na področju aktivnega in zdravega staranja ter odsotnosti z dela v vašem podjetju.
  2. Individualiziran program in načrt, ki bo vseboval že obstoječe ukrepe podjetja na področju aktivnega in zdravega staranja ter priporočene ukrepe glede na rezultate analize stanja.
  3. Brezplačno svetovanje in strokovno podporo pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju posameznih ukrepov s strani multidisciplinarnega tima strokovnjakov s področij psihologije, ergonomije, managementa in promocije zdravja na delovnem mestu.
  4. Brezplačno usposabljanje in izobraževanje delodajalcev in zaposlenih s področij aktivnega in zdravega staranja zaposlenih ter odsotnosti z dela.
  5. Dostop do strokovno-informativnih gradiv in praktičnih podpornih orodij za pomoč pri upravljanju področij aktivnega in zdravega staranjem ter odsotnosti z dela.
  6. Priporočila delodajalcem za aktivno in zdravo staranje zaposlenih.

SODELOVANJE V VLOGI PODPRTEGA PODJETJA 

  1. Posredovanje podatkov, ki bodo obravnavani zaupno, z namenom izdelave interne analizo stanja na področju aktivnega in zdravega staranja ter odsotnosti z dela v vašem podjetju.
  2. Aktivno sodelovanje pri oblikovanju strategije in pri pripravi nabora inovativnih ukrepov s področja aktivnega in zdravega staranja in odsotnosti z dela, zlasti pa pri njihovem izvajanju in vrednotenju  v vašem podjetju.
  3. Izmenjava informacij o aktualnih problematikah z namenom boljšega uresničevanja zastavljenih ciljev.

 

Vabimo vas, da izpolnite prijavni obrazec (Priloga 2), ga natisnete, podpišete in žigosate ter skeniranega in izpolnjenega v Wordovi različici pošljete na elektronski naslov polona.lindic@gzdbk.si.

Prijave za sodelovanje bomo zbirali do zapolnitve mest.

Za dodatne informacije so vam na voljo na Štajerski gospodarski zbornici - Lidija Majcen, tel. številka: 02 220 87 25.

V upanju na uspešno sodelovanje vas lepo pozdravljamo.

Priloga 1: Priloga 1_OPIS SODELOVANJA PODJETIJ_POLET_06.01.2020.docx
Priloga 2: Priloga 2_PRIJAVNICA_PP_Sklop 2_POLET_06.01.2020.docx

 

Spremljajte spletno stran projekta https://projekt-polet.si, kjer lahko izveste več o podobnih vsebinah.


Nazaj