Gospodarska zbornica  Dolenjske in Bele krajine

Inovacije

Podelili smo priznanja za najboljše inovacije GZDBK za leto 2020

Podelili smo priznanja za najboljše inovacije GZDBK za leto 2020

9.9.2020

9. 9. 2020 je na Otočcu potekala podelitev priznanj za inovacije Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine (GZDBK) za leto 2020. Na letošnji razpis za najboljše inovacije Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine je prispelo 27 inovacijskih predlogov, ki so jih pripravili inovatorji iz 13 podjetij in treh fakultet.

Prispele predloge je ocenila 7-članska komisija za ocenjevanje inovacij, ki deluje v okviru Sekcije za kakovost in inovativnost in jo sestavljajo: Krunoslav Šimrak, TPV AUTOMOTIVE d. o. o. (predsednik komisije), prof. dr. Odon Planinšek, mag. farm., UL, Fakulteta za farmacijo, prof. dr. Simon Muhič, UNM, Fakulteta za strojništvo, Mitja Pelko, Krka, d. d., Novo mesto, Bernarda Bevc Bukovec, Adria Mobil, d. o. o., Novo mesto, mag. Mitja Košak, Solos, d. o. o., dr. Andrej Dobrovoljc, Razvojni center Novo mesto, d. o. o.

Inovacije in inovacijska kultura sta ključna dejavnika uspešnosti podjetij. To dokazujejo tudi podjetja v Sloveniji, ki so se v danih okoliščinah letošnjega leta uspešno prilagodila na novo realnost, ki nas je v veliki meri presenetila tako na področju gospodarskega zagona kot tudi hitre prilagodljivosti. Razvoj novih tehnologij, skrajšanje življenjskega cikla izdelkov na trgu in vse močnejša konkurenca na globalnih trgih nas neizprosno usmerjajo v to, da potrjujemo pomen in ključ inoviranja v podjetjih za zagotovitev dolgoročnega pozitivnega poslovanja.

Predlogi inovacij, ki so letos prispeli na razpis, podpirajo vsa področja razvrstitve inovacij od produktnih, procesnih, trženjskih, organizacijskih in družbenih. S tem vidimo, da se proces inoviranja širi na vsa področja od velikih podjetij, ki temeljijo kulturo inoviranja na novih izdelkih in procesnih rešitvah, kot tudi manjših podjetij in posameznikov, ki inovirajo v obliki inovativnih rešitev s področij trženja, organizacijskih sprememb in inovativnih rešitev, ki pozitivno vplivajo na družbeno okolje, v katerem delujemo in živimo.

Komisija je predloge ocenjevala glede na inventivno raven, gospodarske rezultate in napovedi ter trajnostni in okoljski vidik in na podlagi zapisanega v prijavah ocenila, da si 9 inovacij zasluži zlato priznanje, 13 srebrno priznanje, 5 bronasto priznanje. Priznanja in diplome je nagrajencem predal predsednik zbornice Jože Colarič. Pet najbolje uvrščenih inovacij bo GZDBK posredovala na izbor Gospodarske zbornice Slovenije, v okviru katerega se bodo inovatorji potegovali za najvišja priznanja v državi.

Rezultati ocenjevanja:

ZLATO PRIZNANJE

 • ADRIA MOBIL, d. o. o., Novo mesto: Počitniška prikolica Adria Astella
 • HEMPTOUCH, d. o. o.: Reformulacija sestavin celotne linije izdelkov kozmetike Hemptouch za pridobitev certifikata naravne kozmetike NATRUE
 • KRKA, d. d., Novo mesto: Nadomestno zdravilo s trojno kombinacijo učinkovin za zdravljenje hipertenzije
 • KRKA, d. d., Novo mesto: Trdna farmacevtska oblika s kombinacijo perindoprila, indapamida in rosuvastatina za zdravljenje povišanega krvnega tlaka in holesterola v krvi
 • KRKA, d. d., Novo mesto, Trdna farmacevtska oblika za preprečevanje aterotrombotičnih dogodkov pri odraslih bolnikih z akutnim koronarnim sindromom
 • KRKA, d. d., Novo mesto, Trdna farmacevtska oblika s kombinacijo ezetimiba in simvastatina za zmanjševanje tveganja za srčno-žilne dogodke in zdravljenje povišane ravni serumskih lipidov
 • KRKA, d. d., Novo mesto: Izboljšava procesa izdelave zdravilne učinkovine valsartan in povečava velikosti serij
 • REM, d. o. o.: Zrakotesni spoj med modularnimi enotami
 • TPV AUTOMOTIVE d. o. o.: Univerzalna robotska »bin picking« celica

 

SREBRNO PRIZNANJE

 • Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto in TPV AUTOMOTIVE d. o. o.: Optimizacija geometrije trikotne ojačitve z vidika tehnologičnosti procesa
 • Hibird, d. o. o.: Gamebook, interaktivna knjiga namiznih iger – magnetna vezava
 • IKU, d. o. o.: Sistem strojnega vida in kolaborativnega robota za procesno kontrolo pravilne sestave vrat
 • Iskra PIO, d. o. o.: Modularni GMP čisti prostori
 • KRKA, d. d., Novo mesto: Inovativna dermalna farmacevtska oblika s selamektinom za zdravljenje v veterini
 • KRKA, d. d., Novo mesto: Trdna farmacevtska oblika s kombinacijo rosuvastatina in ezetimiba za zdravljenje povišanega krvnega holesterola
 • KRKA, d. d., Novo mesto: Izboljšava procesa izdelave zdravilne učinkovine magnezijeve soli esomeprazola
 • KRKA, d. d., Novo mesto: Izboljšava procesa izdelave zdravilne učinkovine natrijeve soli rabeprazola
 • Revoz, d. d., in Razvojni center Novo mesto, d. o. o.: Prilagodljiva robotska celica za adaptivno brušenje in nadomeščanje varilnih robotov v izpadu
 • Roletarstvo Medle, d. o. o.: Lamela rolete Falcon
 • TPV AUTOMOTIVE d. o. o.: Inovativna oblika puše za preprečitev izpadanja puš iz cevi in zagotovitev izteka medija površinske zaščite med procesom nanašanja
 • TPV AUTOMOTIVE d. o. o.: Robotizacija embaliranja skenirno-tehtalne linije
 • TPV AUTOMOTIVE d. o. o.: Inovativna platforma TPV Innovation Station

 

BRONASTO PRIZNANJE

 • DEMETRA Lean Way, d. o. o.: Digitalizacija procesa Gemba Walk
 • Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu: Opozorilni sistem za preprečevanje naleta za motorna kolesa v primeru zaviranja motorista v sili ali prehitrega približevanja zasledujočega vozila
 • Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu: Sistem za oddaljen nadzor stanovanja in varovanja stanovalcev
 • L-Tek, d. o. o.: Pametno orodje za obvladovanje vhodne projektne dokumentacije
 • Univerza v Novem mestu Fakulteta za ekonomijo in informatiko: Etiketa z indikatorjem temperature

 

V zadnjih letih so na Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine namenili veliko dejavnosti spodbujanju inovacijske kulture v regiji. Hkrati so omogočili širši javnosti predstavitev vseh inovacij, ki so rezultat domačega znanja. Na razpisih Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine ste inovatorke in inovatorji v trinajstih letih naših razpisov prijavili 252 inovacij in v tem obdobju smo vam, inovatorkam in inovatorjem, podelili 86 zlatih, 112 srebrnih in 40 bronastih priznanj ter 13 diplom.

Na Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine z veseljem ugotavljajo, da so po številu prijavljenih inovacij najuspešnejša regija v Sloveniji. Rezultati vlaganj v razvoj ter inovacije so tako odlični kazalniki uspešnosti poslovanja gospodarskih družb dolenjsko-belokranjske regije, kar se kaže tudi v lanskoletnih rezultatih poslovanja regije.

Katalog inovacij >

Nazaj