Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

V pripravi peti protikoronski paket

V pripravi peti protikoronski paket

18.9.2020

Vlada je pripravila osnutek petega paketa protikoronskih ukrepov. V njem naj bi med drugim predlagala nadomestilo za starše mlajših otrok v karanteni, podaljšanje čakanja na delo za določene panoge ter ponovno izplačilo temeljnega dohodka prizadetim samozaposlenim.

Nadomestilo za starše otrok v karanteni

Za starše otrok do 5. razreda, ki jim je odrejena karantena oz. ne morejo v vrtec ali šolo, naj bi vlada predlagala nadomestilo v vrednosti 80 odstotkov osnove.

Podaljšanje čakanja na delo

Med predlaganimi ukrepi je tudi podaljšanje ukrepa čakanja na delo za določene panoge do konca leta. Gre za delodajalce s področja turizma, sejmov, industrije dogodkov, pa tudi za avtobusne prevoznike, ki jim bodo prihodki letos glede na lani upadli za več kot 30 odstotkov.

Temeljni dohodek za samozaposlene

Vlada naj bi bila tudi pripravljena znova zagotoviti mesečni temeljni dohodek samozaposlenim, ki zaradi epidemije ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu; natančneje naj bi šlo za 40-odstotni upad prihodkov v letošnjem glede na lansko leto. Tem samozaposlenim naj bi za mesece od oktobra do decembra zagotavljala po 700 evrov in jih oprostila plačila prispevkov. V primeru karantene naj bi država samozaposlenim delno povrnila izgubljeni dohodek v višini 350 evrov.

 

Na osnutek smo pripombe že dali predstavniki delodajalcev.

 

OSNUTEK ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC COVID-19 NA PODROČJU ZDRAVSTVA, DELA, SOCIALNEGA VARSTVA IN GOSPODARSTVA (ZIUOCPZSVG) >

 

Vir: STA, RTV Slovenija

Nazaj