Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Vlada podaljšala ukrepe za lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti

Vlada podaljšala ukrepe za lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti

29.12.2020

Vlada RS je na 153. dopisni seji, dne 28. 12. 2020, izdala Sklep o podaljšanju ukrepov iz 67. in 68. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19, ki davčnim zavezancem omogočajo lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti.

Glede na to, da so zaradi epidemioloških razmer še vedno omejene nekatere gospodarske dejavnosti, zaradi česar se davčni zavezanci soočajo s težavami pri pridobivanju prihodka ter plačilu davčnih obveznosti, je vlada podaljšala veljavnosti ukrepov iz 67. in 68. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19.

Davčnim zavezancem se s temi ukrepi daje možnost lažjega izpolnjevanja davčnih obveznosti. Podaljšujejo se možnosti odloga oziroma obročnega plačila davka, prispevkov, akontacij davka in davčnega odtegljaja. Za čas odloga in obročnega plačila se davčnemu zavezancu ne zaračunajo obresti.

 

Vir: Ministrstvo za finance

Nazaj