Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Povabilo k oddaji vloge za povrnitev dela stroškov izvajalcem šolskih prevozov, izvajalcem občasnih prevozov oseb s kombiniranimi vozili in upravljavcem avtobusnih postaj

Povabilo k oddaji vloge za povrnitev dela stroškov izvajalcem šolskih prevozov, izvajalcem občasnih prevozov oseb s kombiniranimi vozili in upravljavcem avtobusnih postaj

13.1.2021 - Na podlagi 74., 75. in 76. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list Republike Slovenije, številka 203/20) povabilo k oddaji vloge za povrnitev dela stroškov izvajalcem šolskih prevozov, izvajalcem občasnih prevozov oseb s kombiniranimi vozili in upravljavcem avtobusnih postaj.

Izpolnjena in podpisana vloga se odda na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1000 Ljubljana ali po e-pošti: gp.mzi@gov.si. Vloge morajo upravičenci posredovati do 25. februarja 2021.

Odločitve o povrnitvi stroškov bo Ministrstvo za infrastrukturo izdalo, ko bo Evropska komisija izdala odločbo o odobritvi državne pomoči, na podlagi navedenega zakona.

VLOGA AVTOBUSNE POSTAJE

Vloga avtobusne postaje 76. clen PKP7 >

VLOGA ŠOLSKI PREVOZI

Vloga solski prevozi 74. clen PKP7 >

VLOGA ZA KOMBINIRANA VOZILA

Vloga kombinirana vozila 75. clen PKP7 >

Nazaj