Gospodarska zbornica   Dolenjske in Bele krajine

Poslovanje gospodarskih družb v letu 2020

Poslovanje gospodarskih družb v letu 2020

24.5.2021 - Po javni objavi letnih poročil je AJPES predstavil rezultate poslovanja slovenskega gospodarstva v preteklem letu, poslovanje po dejavnostih in vpliv epidemije na podjetništvo.

Družbe in podjetniki, ki so predložili letna poročila za leto 2020, so zmanjšali število zaposlenih, prihodke, tudi prihodke na tujem trgu in neto čisti dobiček, neto dodano vrednost pa so ohranili v enakem obsegu kot leto prej.

V letu 2020 so družbe prekinile trend izboljševanja kazalnikov gospodarnosti in donosnosti. Povečal se je delež kapitala v obveznostih do virov sredstev, kakor tudi dolgoročna pokritost dolgoročnih sredstev in zalog. Nekoliko slabša je vrednost kazalnika, izračunanega iz razmerja med finančnim dolgom in denarnim tokom (EBITDA), ki nakazuje zmožnost poravnavanja finančnih dolgov v prihodnosti glede na dosežen neto čisti poslovni izid.

Posledice pandemije so občutila skorajda vsa področja dejavnosti, saj so v letu 2020 družbe izkazale manjši neto čisti dobiček ali pa poslovale z višjo neto čisto izgubo. Izjema so bile le družbe iz področja informacijske in komunikacijske dejavnosti, ki so neto čisti dobiček povečale za 26 %.

Predloženih je bilo manj letnih poročil samostojnih podjetnikov (za leto 2019 jih je predložilo 52.713 podjetnikov), na kar je ponovno vplivalo povečano število samostojnih podjetnikov, ki so obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov, ki niso zavezani za predložitev letnega poročila. V letu 2020 je bilo teh 47.292, v letu 2019 pa 44.414.

Letna poročila za leto 2020 je predložilo tudi 411 zadrug (4 zadruge manj kot za 2019), ki so skupaj ustvarile 749.258 tisoč evrov prihodkov, v enakem obsegu kot leto prej. Zaposlovale so 2.761 delavcev ali 7 več kot leto prej ter izkazale 1.920 tisoč evrov neto čistega dobička.

V letu 2020 je bil delež neto čistega dobička v skupnih prihodkih družb najnižji v zadnjih petih letih, pa vendarle višji, kot v letih od 2008 do 2015. Neto čisti dobiček družb je znašal 2.806 milijonov EUR ali 38 % manj kot leta 2019.

Povprečna mesečna plača na zaposlenega v družbah je znašala 1.774 EUR. V primerjavi z letom 2019 (iz podatkov letnih poročil za leto 2020 - podatki za prejšnje leto) je bila realno višja za 3,3 %.

Gradiva in informacije so na voljo na portalu AJPES.

 

Vir in foto: AJPES

 

Nazaj